Nhà sản xuất

Phốt cơ khí H8

Mã sản phẩm: Mechanical seal H8
Sản phẩm đã bán:
Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán
Mô tả ngắn
Sealtech Vietnam chuyên cung cấp các loại phốt cơ khí Mechanical seals: John Crane, Eagle Burgmann, Roten, FlowServe, US seal, Vulcan seal, AES seal…và các loại phốt bơm, phốt máy nén theo bản vẽ của
 Hỗ trợ trực tuyến

Hotline/Zalo/Viber:

Sealtech Vietnam chuyên cung cấp các loại phốt cơ khí Mechanical seals: John Crane, Eagle Burgmann, Roten, FlowServe, US seal, Vulcan seal, AES seal…và các loại phốt bơm, phốt máy nén theo bản vẽ của khách hàng. Quý khách vui lòng liên hệ qua email info@sealtech.vn hoặc hotline 0949.265.720 để được hỗ trợ tốt nhất.

Tên hàng hóa Nhóm Phân loại Description
Phốt cơ khí M2N Mechanical seals for pumps Pusher seals Mechanical seal M2N
Phốt cơ khí M3N Mechanical seals for pumps Pusher seals Mechanical seal M3N
Phốt cơ khí M7N Mechanical seals for pumps Pusher seals Mechanical seal M7N
Phốt cơ khí M74-D Mechanical seals for pumps Pusher seals Mechanical seal M74-D
Phốt cơ khí H7N Mechanical seals for pumps Pusher seals Mechanical seal H7N
Phốt cơ khí HA221 Mechanical seals for pumps Pusher seals Mechanical seal HA221
Phốt cơ khí LB500 Mechanical seals for pumps Pusher seals Mechanical seal LB500
Phốt cơ khí H74-D Mechanical seals for pumps Pusher seals Mechanical seal H74-D
Phốt cơ khí EK700 Mechanical seals for pumps Pusher seals Mechanical seal EK700
Phốt cơ khí Pulace Mechanical seals for pumps Pusher seals Mechanical seal Pulace
Phốt cơ khí HRN Mechanical seals for pumps Pusher seals Mechanical seal HRN
Phốt cơ khí H75VN Mechanical seals for pumps Pusher seals Mechanical seal H75VN
Phốt cơ khí H75VK Mechanical seals for pumps Pusher seals Mechanical seal H75VK
Phốt cơ khí HJ92N Mechanical seals for pumps Pusher seals Mechanical seal HJ92N
Phốt cơ khí H12N Mechanical seals for pumps Pusher seals Mechanical seal H12N
Phốt cơ khí H3B Mechanical seals for pumps Pusher seals Mechanical seal H3B
Phốt cơ khí H10 Mechanical seals for pumps Pusher seals Mechanical seal H10
Phốt cơ khí H8 Mechanical seals for pumps Pusher seals Mechanical seal H8
Phốt cơ khí eMG1 Mechanical seals for pumps Elastomer bellows seals Mechanical seal eMG1
Phốt cơ khí eMG Mechanical seals for pumps Elastomer bellows seals Mechanical seal eMG
Phốt cơ khí MG1 Mechanical seals for pumps Elastomer bellows seals Mechanical seal MG1
Phốt cơ khí MG9 Mechanical seals for pumps Elastomer bellows seals Mechanical seal MG9
Phốt cơ khí EA560 Mechanical seals for pumps Elastomer bellows seals Mechanical seal EA560
Phốt cơ khí ED560 Mechanical seals for pumps Elastomer bellows seals Mechanical seal ED560
Phốt cơ khí EA100 Mechanical seals for pumps Elastomer bellows seals Mechanical seal EA100
Phốt cơ khí EH700 Mechanical seals for pumps Elastomer bellows seals Mechanical seal EH700
Phốt cơ khí BT-AR Mechanical seals for pumps Elastomer bellows seals Mechanical seal BT-AR
Phốt cơ khí BT-A2 Mechanical seals for pumps Elastomer bellows seals Mechanical seal BT-A2
Phốt cơ khí BT-PN Mechanical seals for pumps Elastomer bellows seals Mechanical seal BT-PN
Phốt cơ khí MBS100 Mechanical seals for pumps Metal bellows seals Mechanical seal MBS100
Phốt cơ khí MFL85N Mechanical seals for pumps Metal bellows seals Mechanical seal MFL85N
Phốt cơ khí MFLWT Mechanical seals for pumps Metal bellows seals Mechanical seal MFLWT
Phốt cơ khí MFLCT Mechanical seals for pumps Metal bellows seals Mechanical seal MFLCT
Phốt cơ khí MF95N Mechanical seals for pumps Metal bellows seals Mechanical seal MF95N
Phốt cơ khí YE400 Mechanical seals for pumps Metal bellows seals Mechanical seal YE400
Phốt cơ khí MFL65 Mechanical seals for pumps Metal bellows seals Mechanical seal MFL65
Phốt cơ khí Cartex Single seals Mechanical seals for pumps Standard cartridge seals Mechanical seal Cartex Single seals
Phốt cơ khí Cartex Dual seals  Mechanical seals for pumps Standard cartridge seals Mechanical seal Cartex Dual seals 
Phốt cơ khí Cartex ANSI Single seals Mechanical seals for pumps Standard cartridge seals Mechanical seal Cartex ANSI Single seals
Phốt cơ khí Cartex ANSI Dual seals Mechanical seals for pumps Standard cartridge seals Mechanical seal Cartex ANSI Dual seals
Phốt cơ khí MA290 Mechanical seals for pumps Standard cartridge seals Mechanical seal MA290
Phốt cơ khí MA390 Mechanical seals for pumps Standard cartridge seals Mechanical seal MA390
Phốt cơ khí Unitex Mechanical seals for pumps Standard cartridge seals Mechanical seal Unitex
Phốt cơ khí Mtex Single seals Mechanical seals for pumps Standard cartridge seals Mechanical seal Mtex Single seals
Phốt cơ khí Mtex Dual seals Mechanical seals for pumps Standard cartridge seals Mechanical seal Mtex Dual seals
Phốt cơ khí APItex-S Mechanical seals for pumps Standard cartridge seals Mechanical seal APItex-S
Phốt cơ khí APItex-T Mechanical seals for pumps Standard cartridge seals Mechanical seal APItex-T
Phốt cơ khí EK777 Mechanical seals for pumps Engineered seals Mechanical seal EK777
Phốt cơ khí HR Mechanical seals for pumps Engineered seals Mechanical seal HR
Phốt cơ khí HRC...N Mechanical seals for pumps Engineered seals Mechanical seal HRC...N
Phốt cơ khí SH(V)  Mechanical seals for pumps Engineered seals Mechanical seal SH(V) 
Phốt cơ khí SHF Mechanical seals for pumps Engineered seals Mechanical seal SHF
Phốt cơ khí SHP Mechanical seals for pumps Engineered seals Mechanical seal SHP
Phốt cơ khí SHPV Mechanical seals for pumps Engineered seals Mechanical seal SHPV
Phốt cơ khí SHFV Mechanical seals for pumps Engineered seals Mechanical seal SHFV
Phốt cơ khí SAF(V) Mechanical seals for pumps Engineered seals Mechanical seal SAF(V)
Phốt cơ khí SAP(V) Mechanical seals for pumps Engineered seals Mechanical seal SAP(V)
Phốt cơ khí SHF(V)I-D Mechanical seals for pumps Engineered seals Mechanical seal SHF(V)I-D
Phốt cơ khí SHP(V)I-D Mechanical seals for pumps Engineered seals Mechanical seal SHP(V)I-D
Phốt cơ khí Splitex Mechanical seals for pumps Split seals Mechanical seal Splitex
Phốt cơ khí HGH201 Mechanical seals for pumps Split seals Mechanical seal HGH201
Phốt cơ khí GSO-DN Mechanical seals for pumps Gas-lubricated seals Mechanical seal GSO-DN
Phốt cơ khí EM300 Mechanical seals for pumps Gas-lubricated seals Mechanical seal EM300
Phốt cơ khí CGSH-K Mechanical seals for pumps Gas-lubricated seals Mechanical seal CGSH-K
Phốt cơ khí HRGS-D Mechanical seals for pumps Gas-lubricated seals Mechanical seal HRGS-D
Phốt cơ khí NF992 Mechanical seals for pumps Gas-lubricated seals Mechanical seal NF992
Phốt cơ khí SeccoMix 1 Agitator seals Dry running seals Mechanical seal SeccoMix 1
Phốt cơ khí SeccoMix 481 Agitator seals Dry running seals Mechanical seal SeccoMix 481
Phốt cơ khí SeccoMix 461 Agitator seals Dry running seals Mechanical seal SeccoMix461
Phốt cơ khí SeccoMix R Agitator seals Dry running seals Mechanical seal SeccoMixR
Phốt cơ khí AD510 Agitator seals Dry running seals Mechanical seal AD510
Phốt cơ khí AD520 Agitator seals Dry running seals Mechanical seal AD520
Phốt cơ khí AGSZ Agitator seals Gas-lubricated seals Mechanical seal AGSZ
Phốt cơ khí AGSR Agitator seals Gas-lubricated seals Mechanical seal AGSR
Phốt cơ khí ERB Agitator seals Liquid-lubricated seals Mechanical seal ERB
Phốt cơ khí M481 Agitator seals Liquid-lubricated seals Mechanical seal M481
Phốt cơ khí M461 Agitator seals Liquid-lubricated seals Mechanical seal M461
Phốt cơ khí MR-D Agitator seals Liquid-lubricated seals Mechanical seal MR-D
Phốt cơ khí HS-D Agitator seals Liquid-lubricated seals Mechanical seal HS-D
Phốt cơ khí HSH-D Agitator seals Liquid-lubricated seals Mechanical seal HSH-D
Phốt cơ khí HSH(L)U-D Agitator seals Liquid-lubricated seals Mechanical seal HSH(L)U-D
Phốt cơ khí STD1 Agitator seals Shut-down seals Mechanical seal STD1
Phốt cơ khí DGS Compressor seals Gas-lubricated seals Mechanical seal DGS
Phốt cơ khí PDGS Compressor seals Gas-lubricated seals Mechanical seal PDGS
Phốt cơ khí MDGS Compressor seals Gas-lubricated seals Mechanical seal MDGS
Phốt cơ khí TDGS Compressor seals Gas-lubricated seals Mechanical seal TDGS
Phốt cơ khí NF941 Compressor seals Gas-lubricated seals Mechanical seal NF941
Phốt cơ khí WRS Compressor seals Oil-lubricated seals Mechanical seal WRS
Phốt cơ khí EBU800 Compressor seals Oil-lubricated seals Mechanical seal EBU800
Phốt cơ khí CSE Compressor seals Separation seals Mechanical seal CSE
Phốt cơ khí CSR Compressor seals Separation seals Mechanical seal CSR
Phốt cơ khí CobaSeal Compressor seals Separation seals Mechanical seal CobaSeal
Phốt cơ khí M2N
Phốt cơ khí M3N
Phốt cơ khí M7N
Phốt cơ khí M74-D
Phốt cơ khí H7N
Phốt cơ khí HA211
Phốt cơ khí LB500
Phốt cơ khí H74-D
Phốt cơ khí EK700
Phốt cơ khí Pulace
Phốt cơ khí HRN
Phốt cơ khí H75VN
Phốt cơ khí H75VK
Phốt cơ khí HJ92N
Phốt cơ khí H12N
Phốt cơ khí H3B
Phốt cơ khí H10
Phốt cơ khí eMG1
Phốt cơ khí eMG
Phốt cơ khí MG1

SEALTECH VIETNAM

GIỎ HÀNG

LANGUAGE

FANPAGE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn

LƯỢT TRUY CẬP

Đối tác