Nhà sản xuất

Tất cả sản phẩm

CU0320-K2
CU2536-K0
CU0320-K0
CU3187-K0
CU0276-K3
CU0276-K0
CU2971-K1
CU2971-K0
CU0267-K0
CU0260-K3
CU0260-K0
CU3017-K3
CU3017-K0
CU0212-K4
CU0212-K0
CU0180-K6
CU0180-K0
CU2548-K2
CU2548-K0
CU2692-K0
Piston & Rod seal USH: 28x36x5mm
Piston & Rod seal USH: 27x35x5mm
Piston & Rod seal USH: 23.5x31.5x5mm
Piston & Rod seal USH: 14x22x5mm
Piston & Rod seal USH: 12x20x5mm
FK 8 Plastic laminar ring carrier seals
FK 7 DMS Double laminar retaining rings
FK 7 ESB Single laminar retaining rings
FK 7 DSW Double laminar retaining rings
FK 7 ESW Single laminar retaining rings
FK 7 DSB Double laminar retaining rings
FK 6 ISKD Double laminar sealing rings combined

SEALTECH VIETNAM

GIỎ HÀNG

LANGUAGE

FANPAGE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn

LƯỢT TRUY CẬP

Đối tác