Nhà sản xuất

Tất cả sản phẩm

FK 8 Plastic laminar ring carrier seals
FK 7 DMS Double laminar retaining rings
FK 7 ESB Single laminar retaining rings
FK 7 DSW Double laminar retaining rings
FK 7 ESW Single laminar retaining rings
FK 7 DSB Double laminar retaining rings
FK 6 ISKD Double laminar sealing rings combined
FK 6 ISD Double laminar sealing rings
FK 6 ASKD Double laminar sealing rings combined
FK 6 ASD Double laminar sealing rings
FK 5-HFL Single and double laminar sealing rings
FK 5 Single and double laminar sealing rings
FK 4 Laminar piston rings
FK 3 ISK Single laminar sealing rings
FK 3 IS Single laminar sealing rings
FK 3 ASK Single laminar sealing rings combined
FK 3 AS Single laminar sealing rings
FK 2 Laminar piston rings
FEY laminar rings
O-ring 399.50*8.40mm (P-400) Viton75
O-ring 384.50*8.40mm (P-385) Viton75
O-ring 374.50*8.40mm (P-375) Viton75
O-ring 359.50*8.40mm (P-360) Viton75
O-ring 354.50*8.40mm (P-355) Viton75
O-ring 339.50*8.40mm (P-340) Viton75
O-ring 334.50*8.40mm (P-335) Viton75
O-ring 319.50*8.40mm (P-320) Viton75
O-ring 314.50*8.40mm (P-315) Viton75
O-ring 299.50*8.40mm (P-300) Viton75
O-ring 294.50*8.40mm (P-295) Viton75
O-ring 289.50*8.40mm (P-290) Viton75
O-ring 284.50*8.40mm (P-285) Viton75

SEALTECH VIETNAM

GIỎ HÀNG

LANGUAGE

FANPAGE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn

LƯỢT TRUY CẬP

Đối tác