Nhà sản xuất

Hardware components

FK 8 Plastic laminar ring carrier seals
FK 7 DMS Double laminar retaining rings
FK 7 ESB Single laminar retaining rings
FK 7 DSW Double laminar retaining rings
FK 7 ESW Single laminar retaining rings
FK 7 DSB Double laminar retaining rings
FK 6 ISKD Double laminar sealing rings combined
FK 6 ISD Double laminar sealing rings
FK 6 ASKD Double laminar sealing rings combined
FK 6 ASD Double laminar sealing rings
FK 5-HFL Single and double laminar sealing rings
FK 5 Single and double laminar sealing rings
FK 4 Laminar piston rings
FK 3 ISK Single laminar sealing rings
FK 3 IS Single laminar sealing rings
FK 3 ASK Single laminar sealing rings combined
FK 3 AS Single laminar sealing rings
FK 2 Laminar piston rings
FEY laminar rings

SEALTECH VIETNAM

GIỎ HÀNG

LANGUAGE

FANPAGE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


HOTLINE
ĐT: 0946 265 720
Email: info@sealtech.com.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email:

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email:

LƯỢT TRUY CẬP

Đối tác