Nhà sản xuất

Dimensions to suit ANSI Standard Flanges

Vòng đệm cao su Silicone: 1/2
Vòng đệm cao su Silicone: 3/4
Vòng đệm cao su Silicone: 1
Vòng đệm cao su Silicone: 1-1/4
Vòng đệm cao su Silicone: 1-1/2
Vòng đệm cao su Silicone: 2
Vòng đệm cao su Silicone: 2-1/2
Vòng đệm cao su Silicone: 3
Vòng đệm cao su Silicone: 3-1/2
Vòng đệm cao su Silicone: 4
Vòng đệm cao su Silicone: 5
Vòng đệm cao su Silicone: 6
Vòng đệm cao su Silicone: 8
Vòng đệm cao su Silicone: 10
Vòng đệm cao su Silicone: 12
Vòng đệm cao su Silicone: 14
Vòng đệm cao su Silicone: 16
Vòng đệm cao su Silicone: 18
Vòng đệm cao su Silicone: 20
Vòng đệm cao su Silicone: 24
Vòng đệm cao su Silicone: 1/2
Vòng đệm cao su Silicone: 3/4
Vòng đệm cao su Silicone: 1
Vòng đệm cao su Silicone: 1-1/4
Vòng đệm cao su Silicone: 1-1/2
Vòng đệm cao su Silicone: 2
Vòng đệm cao su Silicone: 2-1/2
Vòng đệm cao su Silicone: 3
Vòng đệm cao su Silicone: 3-1/2
Vòng đệm cao su Silicone: 4
Vòng đệm cao su Silicone: 5
Vòng đệm cao su Silicone: 6

SEALTECH VIETNAM

GIỎ HÀNG

LANGUAGE

FANPAGE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


HOTLINE
ĐT: 0946 265 720
Email: info@sealtech.com.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email:

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email:

LƯỢT TRUY CẬP

Đối tác