Nhà sản xuất

Phíp dẫn hướng K781

Mã sản phẩm: Guiding strip K781
Sản phẩm đã bán:
Phí vận chuyển: Tính phí khi thanh toán
Mô tả ngắn
Phíp dẫn hướng K781
 Hỗ trợ trực tuyến

Hotline/Zalo/Viber: 0946 265 720

   Kastaş No d(f7) D(H7) L S3
 
 K781-045 45 50 30 2,483
 K781-050 50 55 30 2,483
 K781-050/1 50 55 40 2,483
 K781-060 60 65 20 2,483
 K781-060/1 60 65 30 2,483
 K781-060/2 60 65 40 2,483
 K781-060/3 60 65 50 2,483
 K781-060/4 60 65 60 2,483
 K781-070 70 75 30 2,483
 K781-070/1 70 75 40 2,483
 K781-075 75 80 30 2,465
 K781-075/1 75 80 40 2,465
 K781-080 80 85 30 2,465
 K781-080/1 80 85 40 2,465
 K781-080/2 80 85 50 2,465
 K781-085 85 90 30 2,465
 K781-085/1 85 90 40 2,465
 K781-090 90 95 30 2,465
 K781-090/1 90 95 40 2,465
 K781-090/2 90 95 50 2,465
 K781-090/3 90 95 60 2,465
 K781-095 95 100 30 2,465
 K781-095/1 95 100 40 2,465
 K781-095/2 95 100 50 2,465
 K781-095/3 95 100 60 2,465
 K781-100 100 105 30 2,465
 K781-100/1 100 105 40 2,465
 K781-100/2 100 105 50 2,465
 K781-100/3 100 105 60 2,465
 K781-105 105 110 50 2,465
 K781-105/1 105 110 60 2,465
 K781-110 110 115 50 2,465
 K781-110/1 110 115 60 2,465
 K781-115 115 120 60 2,465
 K781-120 120 125 50 2,440
 K781-120/1 120 125 60 2,440
 K781-120/2 120 125 70 2,440
 K781-125 125 130 50 2,440
 K781-130 130 135 60 2,440

 
GPY Packings
SKY Packings
Piston seal SKY-0010001N906
Piston seal SKY-0012001N906
Piston seal SKY-12.5
Piston seal SKY-14
Piston seal SKY-16
Piston seal SKY-0017001N906
Piston seal SKY-18
Piston seal SKY-20
Piston seal SKY-0020001N906
Piston seal SKY-22
Piston seal SKY-22.4
Piston seal SKY- 23.5
Piston seal SKY- 25
Piston seal SKY-0027001N906
Piston seal SKY-28
Piston seal SKY-28A
Piston seal SKY-0030001N906
Piston seal SKY-30
Piston seal SKY-31.5

SEALTECH VIETNAM

GIỎ HÀNG

LANGUAGE

FANPAGE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


HOTLINE
ĐT: 0946 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn

LƯỢT TRUY CẬP

Đối tác