Nhà sản xuất

Komatsu

Product Model Application  Cylinder Code Rod Size (mm) Bore Size (mm)
KOM-707-98-11090 PC05-5 BLADE 707-00-60340 P-U-10 30 mm 60 mm
KOM-707-98-11090 PC05-6 BLADE 707-00-60390 P-U-10 30 mm 60 mm
KOM-707-98-04500 PC05-6 BOOM 707-00-50660 P-U-10 30 mm 50 mm
KOM-707-98-12450 PC10-5 ARM 20N-63-66701 P-U-10 35 mm 70 mm
KOM-707-98-12450 PC10-5 BLADE 20N-63-96300 P-U-10 35 mm 70 mm
KOM-707-98-12530 PC10-5 BOOM 20N-63-56700 P-U-10 35 mm 70 mm
KOM-707-98-12520 PC10-5 BOOM SWING 20N-63-86701 P-U-10 35 mm 70 mm
KOM-707-98-12150 PC10-5 BUCKET 20N-63-76500 P-U-10 35 mm 60 mm
KOM-707-98-12410 PC10-6 BLADE 20N-63-02060 P-U-14 35 mm 70 mm
KOM-707-98-12020 PC10-6 BUCKET 20N-63-02040 P-U-10 35 mm 60 mm
KOM-707-98-14610 PC10-7 ARM 20N-63-02222 P-U-14 40 mm 70 mm
KOM-707-98-12700 PC10-7 BLADE LIFT 20C-63-02050 P-U-10 35 mm 70 mm
KOM-707-98-12410 PC10-7 BLADE LIFT 20P-63-02140 P-U-14 35 mm 70 mm
KOM-707-99-43100 PC100-1, PC100-2 ARM 202-63-62140 P-U-14 70 mm 120 mm
KOM-707-98-38600 PC100-3 ARM 202-63-62500 P-U-14 75 mm 110 mm
KOM-707-98-38600 PC100-3 ARM 202-63-69300 P-U-14 75 mm 110 mm
KOM-707-98-36100 PC100-3 BOOM 202-63-52500 P-UB-14 65 mm 100 mm
KOM-707-98-36100 PC100-3 BOOM 202-63-52600 P-UB-14 65 mm 100 mm
KOM-707-99-36200 PC100-3 BOOM 202-63-59300 P-UB-14 65 mm 100 mm
KOM-707-99-36200 PC100-3 BOOM 202-63-59400 P-UB-14 65 mm 100 mm
KOM-707-98-36110 PC100-3 BUCKET 203-63-72500 P-UB-14 65 mm 100 mm
KOM-707-99-36210 PC100-3 BUCKET 203-63-79300 P-UB-14 65 mm 100 mm
KOM-707-99-44200 PC100-5 ARM 202-63-02120 P-UB-14 75 mm 115 mm
KOM-707-98-36200 PC100-5 BOOM 202-63-02100 P-UB-14 65 mm 95 mm
KOM-707-98-27600 PC100-5 BUCKET 202-63-02130 P-UB-14 60 mm 90 mm
KOM-707-99-44200 PC100-6 ARM 202-63-02322 P-UB-14 75 mm 115 mm
KOM-707-99-44220 PC100-6 ARM 202-63-07720 P-UB-14 75 mm 115 mm
KOM-707-98-36200 PC100-6 BOOM 202-63-02303 P-UB-14 65 mm 95 mm
KOM-707-98-27600 PC100-6 BUCKET 202-63-02332 P-UB-14 60 mm 90 mm
KOM-707-98-27620 PC100-6 BUCKET 202-63-07730 P-UB-14 60 mm 90 mm

 

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!

SEALTECH VIETNAM

GIỎ HÀNG

LANGUAGE

FANPAGE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn

LƯỢT TRUY CẬP

Đối tác