Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Valqua

Code No. Description Dimension   d     D     h  
DHS - 11.2  Wiper seal DHS - 11.2  DHS 11.2X19.2X6 11.2 19.2 6
DHS - 14  Wiper seal DHS - 14  DHS 14X22X6 14 22 6
DHS - 16   Wiper seal DHS - 16   DHS 16X24X6 16 24 6
DHS - 18  Wiper seal DHS - 18  DHS 18X26X6 18 26 6
DHS - 20   Wiper seal DHS - 20   DHS 20X28X6 20 28 6
DHS - 22.4  Wiper seal DHS - 22.4  DHS 22.4X30.4X6 22.4 30.4 6
DHS - 23.5  Wiper seal DHS - 23.5  DHS 23.5X31.5X6 23.5 31.5 6
DHS - 25  Wiper seal DHS - 25  DHS 25X33X6 25 33 6
DHS - 28   Wiper seal DHS - 28   DHS 28X36X6 28 36 6
DHS - 30  Wiper seal DHS - 30  DHS 30X38X6.5 30 38 6.5
DHS - 31.5  Wiper seal DHS - 31.5  DHS 31.5X39.5X6.5 31.5 39.5 6.5
DHS - 32 Wiper seal DHS - 32 DHS 32X40X6.5 32 42 6.5
DHS - 35  Wiper seal DHS - 35  DHS 35X43X6.5 35 43 6.5
DHS - 35.5  Wiper seal DHS - 35.5  DHS 35.5X43.5X6.5 35.5 43.5 6.5
DHS - 38 Wiper seal DHS - 38 DHS 38X46X6.5 38 46 6.5
DHS - 40  Wiper seal DHS - 40  DHS 40X48X6.5 40 48 6.5
DHS - 45   Wiper seal DHS - 45   DHS 45X53X6.5 45 53 6.5
DHS - 50  Wiper seal DHS - 50  DHS 50X58X6.5 50 58 6.5
DHS - 53   Wiper seal DHS - 53   DHS 53X61X6.5 53 61 6.5
DHS - 55  Wiper seal DHS - 55  DHS 55X63X6.5 55 63 6.5
DHS - 56   Wiper seal DHS - 56   DHS 56X64X6.5 56 64 6.5
DHS - 60  Wiper seal DHS - 60  DHS 60X68X6.5 60 68 6.5
DHS - 63   Wiper seal DHS - 63   DHS 63X71X6.5 63 71 6.5
DHS - 65   Wiper seal DHS - 65   DHS 65X73X6.5 65 73 6.5
DHS - 67  Wiper seal DHS - 67  DHS 67X75X6.5 67 75 6.5
 DHS - 70   Wiper seal  DHS - 70   DHS 70X80X8 70 80 8
DHS - 71  Wiper seal DHS - 71  DHS 71X81X8 71 81 8
DHS - 75   Wiper seal DHS - 75   DHS 75X85X8 75 85 8
DHS - 80  Wiper seal DHS - 80  DHS 80X90X8 80 90 8
DHS - 85   Wiper seal DHS - 85   DHS 85X95X8 85 95 8
DHS - 90  Wiper seal DHS - 90  DHS 90X100X8 90 100 8
DHS - 98   Wiper seal DHS - 98   DHS 98X108X8 98 108 8
DHS - 100  Wiper seal DHS - 100  DHS 100X110X8 100 110 8
DHS - 112   Wiper seal DHS - 112   DHS 112X122X8 112 122 8
DHS - 125  Wiper seal DHS - 125  DHS 125X138X9.5 125 138 9.5
DHS - 136   Wiper seal DHS - 136   DHS 136X149X9.5 136 149 9.5
DHS - 140  Wiper seal DHS - 140  DHS 140X153X9.5 140 153 9.5
DHS - 145   Wiper seal DHS - 145   DHS 145X158X9.5 145 158 9.5
DHS - 160  Wiper seal DHS - 160  DHS 160X174X9.5 160 174 9.5
DHS - 165   Wiper seal DHS - 165   DHS 165X179X9.5 165 179 9.5
DHS - 180  Wiper seal DHS - 180  DHS 180X194X9.5 180 194 9.5
DHS - 200   Wiper seal DHS - 200   DHS 200X214X9.5 200 214 9.5
DHS - 204  Wiper seal DHS - 204  DHS 204X218X9.5 204 218 9.5
DHS - 230   Wiper seal DHS - 230   DHS 230X244X9.5 230 244 9.5
UHS - 11.2   Piston & rod seal UHS - 11.2   UHS 11.2X19.2X5 11.2 19.2 5
UHS - 14  Piston & rod seal UHS - 14  UHS 14X22X5 14 22 5
UHS - 16   Piston & rod seal UHS - 16   UHS16X24X5 16 24 5
UHS - 18  Piston & rod seal UHS - 18  UHS 18X26X5 18 26 5
UHS - 20   Piston & rod seal UHS - 20   UHS 20X28X5 20 28 5
UHS - 22.4  Piston & rod seal UHS - 22.4  UHS 22.4X30X5 22.4 30 5
UHS - 23.5  Piston & rod seal UHS - 23.5  UHS 23.5X31.5X5 23.5 31.5 5
UHS - 25  Piston & rod seal UHS - 25  UHS 25X33X5 25 33 5
UHS - 28   Piston & rod seal UHS - 28   UHS 28X35.5X5 28 35.5 5
UHS - 30  Piston & rod seal UHS - 30  UHS 30X40X6 30 40 6
UHS - 31.5  Piston & rod seal UHS - 31.5  UHS 31.5X41.5X6 31.5 41.5 6
UHS - 32   Piston & rod seal UHS - 32   UHS 32X42X6 32 42 6
UHS - 35   Piston & rod seal UHS - 35   UHS 35X45X6 35 45 6
UHS - 35.5  Piston & rod seal UHS - 35.5  UHS 35.5X45X6 35.5 45 6
UHS - 38  Piston & rod seal UHS - 38  UHS 38X48X6 38 48 6
UHS - 40   Piston & rod seal UHS - 40   UHS 40X50X6 40 50 6
UHS - 45A   Piston & rod seal UHS - 45A   UHS 45AX55X6 45 55 6
UHS - 45   Piston & rod seal UHS - 45   UHS 45X56X7 45 56 7
UHS - 50  Piston & rod seal UHS - 50  UHS 50X60X6 50 60 6
UHS - 53   Piston & rod seal UHS - 53   UHS 53X63X6 53 63 6
UHS - 55  Piston & rod seal UHS - 55  UHS 55X65X6 55 65 6
UHS - 56   Piston & rod seal UHS - 56   UHS 56X66X6 56 66 6
UHS - 58   Piston & rod seal UHS - 58   UHS 58X68X6 58 68 6
UHS - 60A  Piston & rod seal UHS - 60A  UHS 60AX70X6 60 70 6
UHS - 60   Piston & rod seal UHS - 60   UHS 60X71X7 60 71 7
UHS - 63  Piston & rod seal UHS - 63  UHS 63X73X6 63 73 6
UHS - 65   Piston & rod seal UHS - 65   UHS 65X75X6 65 75 6
UHS - 67  Piston & rod seal UHS - 67  UHS 67X77X6 67 77 6
UHS - 70   Piston & rod seal UHS - 70   UHS 70X80X6 70 80 6
UHS - 71  Piston & rod seal UHS - 71  UHS 71X80X6 71 80 6
UHS - 75   Piston & rod seal UHS - 75   UHS 75X85X6 75 85 6
UHS - 80  Piston & rod seal UHS - 80  UHS 80X90X6 80 90 6
UHS - 85   Piston & rod seal UHS - 85   UHS 85X100X9 85 100 9
UHS - 90  Piston & rod seal UHS - 90  UHS 90X105X9 90 105 9
UHS - 95   Piston & rod seal UHS - 95   UHS 95X110X9 95 110 9
UHS - 98  Piston & rod seal UHS - 98  UHS 98X112X9 98 112 9
UHS - 100   Piston & rod seal UHS - 100   UHS 100X115X9 100 115 9
UHS - 112  Piston & rod seal UHS - 112  UHS 112X125X9 112 125 9
UHS - 125   Piston & rod seal UHS - 125   UHS 125X140X9 125 140 9
UHS - 136  Piston & rod seal UHS - 136  UHS 136X150X9 136 150 9
UHS - 140   Piston & rod seal UHS - 140   UHS 140X155X9 140 155 9
UHS - 145  Piston & rod seal UHS - 145  UHS 145X160X9 145 160 9
UHR - 18   Rod seal UHR - 18   UHR 18x26  18 26 5.2
UHR - 22.4 Rod seal UHR - 22.4 UHR 22.4x30 22.4 30 5.2
UHR - 28   Rod seal UHR - 28   UHR 28x35.5 28 35.5 5.2
UHR - 35.5 Rod seal UHR - 35.5 UHR 33.5x45 35.5 45 6.5
UHR - 45   Rod seal UHR - 45   UHR 45x56 45 56 7.5
UHR - 50  Rod seal UHR - 50  UHR 50x60 50 60 6.5
UHR - 56   Rod seal UHR - 56   UHR 56x66 56 66 6.5
UHR - 63  Rod seal UHR - 63  UHR 63x73 63 73 6.5
UHR - 67   Rod seal UHR - 67   UHR 67x77 67 77 6.5
UHR - 71  Rod seal UHR - 71  UHR 71x80 71 80 6.5
UHR - 80   Rod seal UHR - 80   UHR 80x90 80 90 6.5
UHR - 85  Rod seal UHR - 85  UHR 85x100 85 100 9.5
UHR - 90   Rod seal UHR - 90   UHR 90x105 90 105 9.5
UHR - 100  Rod seal UHR - 100  UHR 100x115 100 115 9.5
UHR - 112  Rod seal UHR - 112  UHR 112x125 112 125 9
UHR - 125  Rod seal UHR - 125  UHR 125x140 125 140 9.5
UHR - 140  Rod seal UHR - 140  UHR 140x155 140 155 9.5
UHR - 160  Rod seal UHR - 160  UHR 160x175 160 175 9.5
UHR - 165  Rod seal UHR - 165  UHR 165x180 165 180 9.5
UHR - 180  Rod seal UHR - 180  UHR 180x200 180 200 12.5
UHR - 200  Rod seal UHR - 200  UHR 200x220 200 220 12.5
UHP - 40   Piston seal UHP - 40   UHP 40x30 40 30 6.5
UHP - 50  Piston seal UHP - 50  UHP 50x40 50 40 6.5
UHP - 63   Piston seal UHP - 63   UHP 63x53 63 53 6.5
UHP - 80  Piston seal UHP - 80  UHP 80x71 80 71 6.5
UHP - 90   Piston seal UHP - 90   UHP 90x80 90 80 6.5
UHP - 100  Piston seal UHP - 100  UHP 100x85 100 85 9.5
UHP - 125   Piston seal UHP - 125   UHP 125x112 125 112 9
UHP - 140  Piston seal UHP - 140  UHP 140x125 140 125 9.5
UHP - 150    Piston seal UHP - 150    UHP 150x136 150 136 9
UHP - 160  Piston seal UHP - 160  UHP 160x145 160 145 9.5
UHP - 180   Piston seal UHP - 180   UHP 180x165 180 165 9.5
UHP - 200  Piston seal UHP - 200  UHP 200x180 200 180 12.5
UHP - 220   Piston seal UHP - 220   UHP 220x200 220 200 12.5
UHP - 224  Piston seal UHP - 224  UHP 224x204 224 204 12.5
UHP - 250   Piston seal UHP - 250   UHP 250x230 250 230 12.5
UNS - 6.3   Piston & rod seal UNS - 6.3   UNS 6.3x16.3 6.3 16.3 8
UNS - 7.1  Piston & rod seal UNS - 7.1  UNS 7.1x17.1 7.1 17.1 8
UNS - 8   Piston & rod seal UNS - 8   UNS 8x18 8 18 8
UNS - 9  Piston & rod seal UNS - 9  UNS 9x19 9 19 8
UNS - 10    Piston & rod seal UNS - 10    UNS 10x20 10 20 8
UNS - 11.2  Piston & rod seal UNS - 11.2  UNS 11.2x21.2 11.2 21.2 8
UNS - 12.5  Piston & rod seal UNS - 12.5  UNS 12.5x22.5 12.5 22.5 8
UNS - 14  Piston & rod seal UNS - 14  UNS 14x24 14 24 8
UNS - 15   Piston & rod seal UNS - 15   UNS 15x25 15 25 8
UNS - 16  Piston & rod seal UNS - 16  UNS 16x26 16 26 8
UNS - 18   Piston & rod seal UNS - 18   UNS 18x28 18 28 8
UNS - 20  Piston & rod seal UNS - 20  UNS 20x30 20 30 8
UNS - 22.4  Piston & rod seal UNS - 22.4  UNS 24.4x32.4 22.4 32.4 8
UNS - 25  Piston & rod seal UNS - 25  UNS 25x35 25 35 8
UNS - 28   Piston & rod seal UNS - 28   UNS 28x43 28 43 10.2
UNS - 30  Piston & rod seal UNS - 30  UNS 30x45 30 45 10.2
UNS - 31.5  Piston & rod seal UNS - 31.5  UNS 31.5x46.5 31.5 46.5 10.2
UNS - 35  Piston & rod seal UNS - 35  UNS 35x50 35 50 10.2
UNS - 35.5  Piston & rod seal UNS - 35.5  UNS 35.5x50.5 35.5 50.5 10.2
UNS - 40  Piston & rod seal UNS - 40  UNS 40x55 40 55 10.2
UNS - 45    Piston & rod seal UNS - 45    UNS 45x60 45 60 10.2
UNS - 48  Piston & rod seal UNS - 48  UNS 48x63 48 63 10.2
UNS - 50   Piston & rod seal UNS - 50   UNS 50x65 50 65 10.2
UNS - 53  Piston & rod seal UNS - 53  UNS 53x73 53 73 12
UNS - 55   Piston & rod seal UNS - 55   UNS 55x75 55 75 12
UNS - 56  Piston & rod seal UNS - 56  UNS 56x76 56 76 12
UNS - 60   Piston & rod seal UNS - 60   UNS 60x80 60 80 12
UNS - 63  Piston & rod seal UNS - 63  UNS 63x83 63 83 12
UNS - 65   Piston & rod seal UNS - 65   UNS 65x85 65 85 12
UNS - 67  Piston & rod seal UNS - 67  UNS 67x87 67 87 12
UNS - 70   Piston & rod seal UNS - 70   UNS 70x90 70 90 12
UNS - 71  Piston & rod seal UNS - 71  UNS 71x91 71 91 12
UNS - 75    Piston & rod seal UNS - 75    UNS 75x95 75 95 12
UNS - 80  Piston & rod seal UNS - 80  UNS 80x100 80 100 12
UNS - 85   Piston & rod seal UNS - 85   UNS 85x105 85 105 12
UNS - 90  Piston & rod seal UNS - 90  UNS 90x110 90 110 12
UNS - 95   Piston & rod seal UNS - 95   UNS 95x115 95 115 12
UNS - 100  Piston & rod seal UNS - 100  UNS 100x120 100 120 12
UNS - 105   Piston & rod seal UNS - 105   UNS 105x125 105 125 16
UNS - 106  Piston & rod seal UNS - 106  UNS 106x126 106 126 16
UNS - 110   Piston & rod seal UNS - 110   UNS 110x130 110 130 16
UNS - 112  Piston & rod seal UNS - 112  UNS 112x132 112 132 16
UNS - 118   Piston & rod seal UNS - 118   UNS 118x138 118 138 16
UNS - 120  Piston & rod seal UNS - 120  UNS 120x140 120 140 16
UNS - 125   Piston & rod seal UNS - 125   UNS 125x145 125 145 16
UNS - 130  Piston & rod seal UNS - 130  UNS 130x150 130 150 16
UNS - 140   Piston & rod seal UNS - 140   UNS 140x160 140 160 16
UNS - 150  Piston & rod seal UNS - 150  UNS 150x170 150 170 16
UNR - 160   Rod seal UNR - 160   UNR 160x185 160 185 16
UNR - 170  Rod seal UNR - 170  UNR 170x195 170 195 16
UNR - 180   Rod seal UNR - 180   UNR 180x205 180 205 16
UNR - 190  Rod seal UNR - 190  UNR 190x215 190 215 16
UNR - 200   Rod seal UNR - 200   UNR 200x225 200 225 16
UNR - 212  Rod seal UNR - 212  UNR 212x237 212 237 19
UNR - 224  Rod seal UNR - 224  UNR 224x249 224 249 19
UNR - 230  Rod seal UNR - 230  UNR 230x255 230 255 19
UNR - 236  Rod seal UNR - 236  UNR 236x261 236 261 19
UNR - 250  Rod seal UNR - 250  UNR 250x275 250 275 19
UNR - 265  Rod seal UNR - 265  UNR 265x295 265 295 19
UNR - 270  Rod seal UNR - 270  UNR 270x300 270 300 19
UNR - 280  Rod seal UNR - 280  UNR 280x310 280 310 19
UNP 180 Piston seal UNP 180 UNP 180x155 180 155 16
UNP 190 Piston seal UNP 190 UNP 190x165 190 165 16
UNP 200 Piston seal UNP 200 UNP 200x175 200 175 16
UNP 205 Piston seal UNP 205 UNP 205x180 205 180 16
UNP 215 Piston seal UNP 215 UNP 215x190 215 190 16
UNP 224 Piston seal UNP 224 UNP 224x199 224 199 16
UNP - 237  Piston seal UNP - 237  UNP - 237 x212 237 212 19
UNP - 250  Piston seal UNP - 250  UNP - 250 x225 250 225 19
UNP - 261  Piston seal UNP - 261  UNP - 261 x236 261 236 19
UNP - 275  Piston seal UNP - 275  UNP - 275 x250 275 250 19
UNP - 280  Piston seal UNP - 280  UNP - 280 x255 280 255 19
UNP - 295  Piston seal UNP - 295  UNP - 295 x265 295 265 19
UNP - 300 Piston seal UNP - 300 UNP - 300x270 300 270 19
UNP - 310  Piston seal UNP - 310  UNP - 310 x280 310 280 19
UNP - 330  Piston seal UNP - 330  UNP - 330 x300 330 300 19
SEALTECH VIETNAM

Sealtech Vietnam

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Language
 
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email
Tags
keo silicone masters MA500 OIL SEAL NBR 17X24X5 SC PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 Keo Silicone Apollo Sealant A3 OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 DH-05 143x151x5/7 196118 gioang cao su OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 Gasket EPDM/PTFE DN600 OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 VALFLON Envelope Gasket RTJ gasket RTJ RX-86 OIL SEAL NBR 250X280X16 SA OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 Phốt dầu NOK OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 Keo Silicone Apollo Sealant A2 Gioăng mặt bích ANSI PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 V-ring Forsheda Gasket EPDM/PTFE DN500 3232-0008-14 cao su EPDM DH-03 50x58x5/6.5 11BQ30 RTJ RX-57 BACKING RING FLANGE Dây tết chèn Phốt cơ khí Ron mặt bích O-ring OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T gioang cao su epdm UN 125x140x12/13 oring oil seal NOK Gioăng mặt bích JIS PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x ron cao su OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 RTJ gasket RX-57 gasket valqua Keo Silicone Apollo Sealant A1 OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 Teflon oil seal OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 Keo Silicone Apollo Sealant A5 UN 125x140x13/14 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 keo silicone masters MA300 OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 Gioăng mặt bích PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x X-ring 308.37x5.33 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x V-ring seals Keo Silicone Apollo Sealant A6 Gioăng mặt bích DIN Bóng cao tần OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x gioăng cao su keo silicone masters MA200 Ron mặt bích NBR PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 phớt chặn bụi gasket epdm 101832 V-ring SKF O-ring 336.00*3.50mm OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 Gioăng mặt bích NBR O-ring 335.00*3.50mm X-ring 120.02x6.99 11BQ28 Gasket NBR OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 OIL SEAL NBR 65X100X12 TC Service Kit Power Module VA 13 keo silicone masters MA600