Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Rod seals

KASTAS
CODE
PRODUCT
NAME
DRAWING APPLICATION MATERIAL CODE PRESSURE 
(max) bar
TEMPERATURE 
(max) °C
SLIDING
SPEED 

(max)-m/sn
K01 Rod
Packing
Rod NBR
FABRIC NBR
POM
NB9001
FB8001
PM9903
400 -30/+105 0.5
K04 Rod
Packing
Rod NBR
FABRIC NBR
POM
NB9001
FB8001
PM9903
400 -30/+105 0.5
FR200 Rod
Seal
Rod PU PU9401 400 -35/+100 0.5
K22 Rod
Seal
Rod NBR
PU
NB9001
PU9201
150
400
-30/+105
-30/+100
0.5
0.5
K29 Buffer
Seal
Rod NBR
POM
PU9201
PM9901
400 -30/+105 0.5
K31 Heavy
Duty
Rod Seal
Rod NBR
PU
POM
NB7001
PU9401
PM9901
630 -30/+100 0.5
K32 Rod
Seal
Rod PU
POM
PU9401
PM9901
400 -30/+100 0.5
K33 Rod
Seal
Rod PU PU9401 400 -30/+100 0.5
K34 Rod
Seal
Rod NBR
FABRIC NBR
TPE POM
NB8001
NB8008
TP5501
PM9901
700 -30/+105 0.5
K35 Rod
Seal
Rod NBR
PTFE
NB7001
PT6003
400 -30/+105 5.0
K37 Rod
Seal
Rod NBR
FABRIC NBR
POM
NB8001
FB8001
PM9901
400 -30/+105 0.5
K38 Rod
Seal
Rod PU PU9401 400 -30/+105 0.5
K39 Rod
Seal
Rod NBR
FABRIC NBR
NB8001
FB8001
250 -30/+105 0.5
K96 Rod
Seal
Rod NBR NB9001 150 -30/+105 0.5
K701 Spring
Loaded
Rod Seal
Rod PTFE
STAINLESS
PT6002
CN9902
350 -150/+250 15.0
K704 Rod
Seal
Rod NBR
PTFE
NB8001
PT6003
400 -30/+105 5.0
H15 Rod
Packing
15 Rod NBR
FABRIC
  300 -30/+100 0.5
H16 Rod
Packing
16 Rod     300 -30/+105 4.0
H18 Rod
Seal
18 Rod     500 -40/+110 0.5
H511 Rod
Seal
511 Rod     350 -40/+110 0.5
H512 Buffer
Seal
512 Rod     350 -40/+110 0.5
H513 Heavy
Duty
Rod Seal
513 Rod     350 -40/+110 0.5
H601 Rod
Seal
601 Rod
 
  400 -45/+110 1.0
H605 Rod
Seal
605 Rod     400 -45/+110 1.0
H610 Rod
Seal
610 Rod     400 -45/+110 1.0
H616 Rod
Seal
616 Rod     240 -45/+110 1.0
H617 Rod
Seal
617 Rod     250 -45/+110 1.0
H620 Rod
Seal
620 Rod     400 -45/+110 1.0
H621 Rod
Seal
621 Rod     700 -45/+110 1.0
H622 Rod
Seal
622 Rod     400 -45/+110 1.0
H652 Spring
Loaded
Rod Seal
652 Rod     700 -45/+110 1.0
H658 Rod
Seal
658 Rod     400 -45/+110 1.0
H633 Spring
Loaded
Rod Seal
663 Rod     400 -45/+110 1.0
HOL Rod
Seal
OL Rod          
Language
 
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email
Tags
OIL SEAL NBR 17X24X5 SC DH-03 50x58x5/6.5 Keo Silicone Apollo Sealant A2 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X6.35 oil seal NOK gioang cao su OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 BACKING RING FLANGE Gioăng mặt bích JIS 101832 Gioăng mặt bích DIN PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 oring gioăng cao su phớt chặn bụi Gasket EPDM/PTFE DN600 RTJ RX-57 Gasket EPDM/PTFE DN500 OIL SEAL NBR 250X280X16 SA keo silicone masters MA500 keo silicone masters MA300 ron cao su OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 gasket epdm V-ring SKF PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T OIL SEAL NBR 65X100X12 TC Gasket NBR PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 VALFLON Envelope Gasket OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 Keo Silicone Apollo Sealant A6 Ron mặt bích NBR UN 125x140x13/14 Teflon oil seal PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 RTJ RX-86 cao su EPDM O-ring PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x RTJ gasket RX-57 OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 Keo Silicone Apollo Sealant A5 DH-05 143x151x5/7 X-ring 120.02x6.99 X-ring 308.37x5.33 V-ring Forsheda 11BQ28 Gioăng mặt bích NBR gioang cao su epdm keo silicone masters MA600 gasket valqua OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 Keo Silicone Apollo Sealant A3 OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x Dây tết chèn 196118 keo silicone masters MA200 Keo Silicone Apollo Sealant A1 RTJ gasket Phốt dầu NOK Gioăng mặt bích ANSI OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 Service Kit Power Module VA 13 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x Gioăng mặt bích Phốt cơ khí O-ring 335.00*3.50mm OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x O-ring 336.00*3.50mm OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 Bóng cao tần 11BQ30 Ron mặt bích PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 UN 125x140x12/13 V-ring seals OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52