Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Rod seals

KASTAS
CODE
PRODUCT
NAME
DRAWING APPLICATION MATERIAL CODE PRESSURE 
(max) bar
TEMPERATURE 
(max) °C
SLIDING
SPEED 

(max)-m/sn
K01 Rod
Packing
Rod NBR
FABRIC NBR
POM
NB9001
FB8001
PM9903
400 -30/+105 0.5
K04 Rod
Packing
Rod NBR
FABRIC NBR
POM
NB9001
FB8001
PM9903
400 -30/+105 0.5
FR200 Rod
Seal
Rod PU PU9401 400 -35/+100 0.5
K22 Rod
Seal
Rod NBR
PU
NB9001
PU9201
150
400
-30/+105
-30/+100
0.5
0.5
K29 Buffer
Seal
Rod NBR
POM
PU9201
PM9901
400 -30/+105 0.5
K31 Heavy
Duty
Rod Seal
Rod NBR
PU
POM
NB7001
PU9401
PM9901
630 -30/+100 0.5
K32 Rod
Seal
Rod PU
POM
PU9401
PM9901
400 -30/+100 0.5
K33 Rod
Seal
Rod PU PU9401 400 -30/+100 0.5
K34 Rod
Seal
Rod NBR
FABRIC NBR
TPE POM
NB8001
NB8008
TP5501
PM9901
700 -30/+105 0.5
K35 Rod
Seal
Rod NBR
PTFE
NB7001
PT6003
400 -30/+105 5.0
K37 Rod
Seal
Rod NBR
FABRIC NBR
POM
NB8001
FB8001
PM9901
400 -30/+105 0.5
K38 Rod
Seal
Rod PU PU9401 400 -30/+105 0.5
K39 Rod
Seal
Rod NBR
FABRIC NBR
NB8001
FB8001
250 -30/+105 0.5
K96 Rod
Seal
Rod NBR NB9001 150 -30/+105 0.5
K701 Spring
Loaded
Rod Seal
Rod PTFE
STAINLESS
PT6002
CN9902
350 -150/+250 15.0
K704 Rod
Seal
Rod NBR
PTFE
NB8001
PT6003
400 -30/+105 5.0
H15 Rod
Packing
15 Rod NBR
FABRIC
  300 -30/+100 0.5
H16 Rod
Packing
16 Rod     300 -30/+105 4.0
H18 Rod
Seal
18 Rod     500 -40/+110 0.5
H511 Rod
Seal
511 Rod     350 -40/+110 0.5
H512 Buffer
Seal
512 Rod     350 -40/+110 0.5
H513 Heavy
Duty
Rod Seal
513 Rod     350 -40/+110 0.5
H601 Rod
Seal
601 Rod
 
  400 -45/+110 1.0
H605 Rod
Seal
605 Rod     400 -45/+110 1.0
H610 Rod
Seal
610 Rod     400 -45/+110 1.0
H616 Rod
Seal
616 Rod     240 -45/+110 1.0
H617 Rod
Seal
617 Rod     250 -45/+110 1.0
H620 Rod
Seal
620 Rod     400 -45/+110 1.0
H621 Rod
Seal
621 Rod     700 -45/+110 1.0
H622 Rod
Seal
622 Rod     400 -45/+110 1.0
H652 Spring
Loaded
Rod Seal
652 Rod     700 -45/+110 1.0
H658 Rod
Seal
658 Rod     400 -45/+110 1.0
H633 Spring
Loaded
Rod Seal
663 Rod     400 -45/+110 1.0
HOL Rod
Seal
OL Rod          
SEALTECH VIETNAM

Sealtech Vietnam

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Language
 
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email
Tags
RTJ RX-86 VALFLON Envelope Gasket Phốt dầu NOK gasket valqua RTJ RX-57 OIL SEAL NBR 17X24X5 SC oring keo silicone masters MA600 cao su EPDM gasket epdm OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 Gioăng mặt bích DIN UN 125x140x12/13 keo silicone masters MA300 Gasket NBR ron cao su Ron mặt bích O-ring Gasket EPDM/PTFE DN600 OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 V-ring Forsheda Bóng cao tần PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 Dây tết chèn keo silicone masters MA200 V-ring SKF OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 gioăng cao su 11BQ28 OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 Keo Silicone Apollo Sealant A5 BACKING RING FLANGE phớt chặn bụi OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 UN 125x140x13/14 Keo Silicone Apollo Sealant A6 Keo Silicone Apollo Sealant A1 Gioăng mặt bích Teflon oil seal PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T Keo Silicone Apollo Sealant A3 O-ring 336.00*3.50mm PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x keo silicone masters MA500 gioang cao su OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 gioang cao su epdm OIL SEAL NBR 250X280X16 SA Gioăng mặt bích JIS X-ring 308.37x5.33 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x 3232-0008-14 Gioăng mặt bích NBR Gasket EPDM/PTFE DN500 Service Kit Power Module VA 13 OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 196118 O-ring 335.00*3.50mm PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. RTJ gasket PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 X-ring 120.02x6.99 V-ring seals PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 Phốt cơ khí OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x Keo Silicone Apollo Sealant A2 OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x Gioăng mặt bích ANSI 101832 OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 DH-05 143x151x5/7 DH-03 50x58x5/6.5 OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 Ron mặt bích NBR 11BQ30 OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 oil seal NOK RTJ gasket RX-57 OIL SEAL NBR 65X100X12 TC PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95