Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Rod seals

KASTAS
CODE
PRODUCT
NAME
DRAWING APPLICATION MATERIAL CODE PRESSURE 
(max) bar
TEMPERATURE 
(max) °C
SLIDING
SPEED 

(max)-m/sn
K01 Rod
Packing
Rod NBR
FABRIC NBR
POM
NB9001
FB8001
PM9903
400 -30/+105 0.5
K04 Rod
Packing
Rod NBR
FABRIC NBR
POM
NB9001
FB8001
PM9903
400 -30/+105 0.5
FR200 Rod
Seal
Rod PU PU9401 400 -35/+100 0.5
K22 Rod
Seal
Rod NBR
PU
NB9001
PU9201
150
400
-30/+105
-30/+100
0.5
0.5
K29 Buffer
Seal
Rod NBR
POM
PU9201
PM9901
400 -30/+105 0.5
K31 Heavy
Duty
Rod Seal
Rod NBR
PU
POM
NB7001
PU9401
PM9901
630 -30/+100 0.5
K32 Rod
Seal
Rod PU
POM
PU9401
PM9901
400 -30/+100 0.5
K33 Rod
Seal
Rod PU PU9401 400 -30/+100 0.5
K34 Rod
Seal
Rod NBR
FABRIC NBR
TPE POM
NB8001
NB8008
TP5501
PM9901
700 -30/+105 0.5
K35 Rod
Seal
Rod NBR
PTFE
NB7001
PT6003
400 -30/+105 5.0
K37 Rod
Seal
Rod NBR
FABRIC NBR
POM
NB8001
FB8001
PM9901
400 -30/+105 0.5
K38 Rod
Seal
Rod PU PU9401 400 -30/+105 0.5
K39 Rod
Seal
Rod NBR
FABRIC NBR
NB8001
FB8001
250 -30/+105 0.5
K96 Rod
Seal
Rod NBR NB9001 150 -30/+105 0.5
K701 Spring
Loaded
Rod Seal
Rod PTFE
STAINLESS
PT6002
CN9902
350 -150/+250 15.0
K704 Rod
Seal
Rod NBR
PTFE
NB8001
PT6003
400 -30/+105 5.0
H15 Rod
Packing
15 Rod NBR
FABRIC
  300 -30/+100 0.5
H16 Rod
Packing
16 Rod     300 -30/+105 4.0
H18 Rod
Seal
18 Rod     500 -40/+110 0.5
H511 Rod
Seal
511 Rod     350 -40/+110 0.5
H512 Buffer
Seal
512 Rod     350 -40/+110 0.5
H513 Heavy
Duty
Rod Seal
513 Rod     350 -40/+110 0.5
H601 Rod
Seal
601 Rod
 
  400 -45/+110 1.0
H605 Rod
Seal
605 Rod     400 -45/+110 1.0
H610 Rod
Seal
610 Rod     400 -45/+110 1.0
H616 Rod
Seal
616 Rod     240 -45/+110 1.0
H617 Rod
Seal
617 Rod     250 -45/+110 1.0
H620 Rod
Seal
620 Rod     400 -45/+110 1.0
H621 Rod
Seal
621 Rod     700 -45/+110 1.0
H622 Rod
Seal
622 Rod     400 -45/+110 1.0
H652 Spring
Loaded
Rod Seal
652 Rod     700 -45/+110 1.0
H658 Rod
Seal
658 Rod     400 -45/+110 1.0
H633 Spring
Loaded
Rod Seal
663 Rod     400 -45/+110 1.0
HOL Rod
Seal
OL Rod          
Language
 
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


SUPPORT

CN Mỹ Xuân - BRVT

Mr. Thịnh (CN BR-VT)

ĐT: 0984 80 70 71

Email: thinh.nt@sealtech.vn

LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email
Tags
Keo Silicone Apollo Sealant A5 cao su EPDM OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 X-ring 120.02x6.99 OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x Gioăng mặt bích ANSI PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 OIL SEAL NBR 15.88X34.92X6.35 phớt chặn bụi oil seal NOK O-ring UN 125x140x12/13 OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 OIL SEAL NBR 20X30X5 TC OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 oring OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 O-ring 336.00*3.50mm keo silicone masters MA500 gioang cao su keo silicone masters MA600 keo silicone masters MA300 RTJ RX-86 Dây tết chèn PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. Keo Silicone Apollo Sealant A3 OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 11BQ30 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 Gioăng mặt bích NBR Ron mặt bích NBR DH-03 50x58x5/6.5 Ron mặt bích PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x Gasket EPDM/PTFE DN500 OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 UN 125x140x13/14 OIL SEAL NBR 15.88X28.58X6.35 keo silicone masters MA200 OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 OIL SEAL NBR 65X100X12 TC OIL SEAL NBR 22.23X33.35X6.35 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 gioang cao su epdm RTJ gasket RX-57 Keo Silicone Apollo Sealant A2 OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T OIL SEAL NBR 17X24X5 SC Keo Silicone Apollo Sealant A6 196118 RTJ RX-57 X-ring 308.37x5.33 gasket epdm DH-05 143x151x5/7 V-ring seals RTJ gasket OIL SEAL NBR 250X280X16 SA OIL SEAL NBR 17.48X28.58X6.35 Phốt dầu NOK gioăng cao su V-ring Forsheda PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 Gioăng mặt bích DIN OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 V-ring SKF Gasket NBR Keo Silicone Apollo Sealant A1 O-ring 335.00*3.50mm PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 101832 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 VALFLON Envelope Gasket PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x ron cao su Gioăng mặt bích JIS gasket valqua 11BQ28 Gioăng mặt bích PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x Gasket EPDM/PTFE DN600 OIL SEAL NBR 22.23X34.93X6.35 OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52