Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Rod seals

KASTAS
CODE
PRODUCT
NAME
DRAWING APPLICATION MATERIAL CODE PRESSURE 
(max) bar
TEMPERATURE 
(max) °C
SLIDING
SPEED 

(max)-m/sn
K01 Rod
Packing
Rod NBR
FABRIC NBR
POM
NB9001
FB8001
PM9903
400 -30/+105 0.5
K04 Rod
Packing
Rod NBR
FABRIC NBR
POM
NB9001
FB8001
PM9903
400 -30/+105 0.5
FR200 Rod
Seal
Rod PU PU9401 400 -35/+100 0.5
K22 Rod
Seal
Rod NBR
PU
NB9001
PU9201
150
400
-30/+105
-30/+100
0.5
0.5
K29 Buffer
Seal
Rod NBR
POM
PU9201
PM9901
400 -30/+105 0.5
K31 Heavy
Duty
Rod Seal
Rod NBR
PU
POM
NB7001
PU9401
PM9901
630 -30/+100 0.5
K32 Rod
Seal
Rod PU
POM
PU9401
PM9901
400 -30/+100 0.5
K33 Rod
Seal
Rod PU PU9401 400 -30/+100 0.5
K34 Rod
Seal
Rod NBR
FABRIC NBR
TPE POM
NB8001
NB8008
TP5501
PM9901
700 -30/+105 0.5
K35 Rod
Seal
Rod NBR
PTFE
NB7001
PT6003
400 -30/+105 5.0
K37 Rod
Seal
Rod NBR
FABRIC NBR
POM
NB8001
FB8001
PM9901
400 -30/+105 0.5
K38 Rod
Seal
Rod PU PU9401 400 -30/+105 0.5
K39 Rod
Seal
Rod NBR
FABRIC NBR
NB8001
FB8001
250 -30/+105 0.5
K96 Rod
Seal
Rod NBR NB9001 150 -30/+105 0.5
K701 Spring
Loaded
Rod Seal
Rod PTFE
STAINLESS
PT6002
CN9902
350 -150/+250 15.0
K704 Rod
Seal
Rod NBR
PTFE
NB8001
PT6003
400 -30/+105 5.0
H15 Rod
Packing
15 Rod NBR
FABRIC
  300 -30/+100 0.5
H16 Rod
Packing
16 Rod     300 -30/+105 4.0
H18 Rod
Seal
18 Rod     500 -40/+110 0.5
H511 Rod
Seal
511 Rod     350 -40/+110 0.5
H512 Buffer
Seal
512 Rod     350 -40/+110 0.5
H513 Heavy
Duty
Rod Seal
513 Rod     350 -40/+110 0.5
H601 Rod
Seal
601 Rod
 
  400 -45/+110 1.0
H605 Rod
Seal
605 Rod     400 -45/+110 1.0
H610 Rod
Seal
610 Rod     400 -45/+110 1.0
H616 Rod
Seal
616 Rod     240 -45/+110 1.0
H617 Rod
Seal
617 Rod     250 -45/+110 1.0
H620 Rod
Seal
620 Rod     400 -45/+110 1.0
H621 Rod
Seal
621 Rod     700 -45/+110 1.0
H622 Rod
Seal
622 Rod     400 -45/+110 1.0
H652 Spring
Loaded
Rod Seal
652 Rod     700 -45/+110 1.0
H658 Rod
Seal
658 Rod     400 -45/+110 1.0
H633 Spring
Loaded
Rod Seal
663 Rod     400 -45/+110 1.0
HOL Rod
Seal
OL Rod          
SEALTECH VIETNAM

Sealtech Vietnam

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Language
 
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email
Tags
RTJ RX-57 X-ring 308.37x5.33 Dây tết chèn gioang cao su epdm UN 125x140x12/13 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x Gioăng mặt bích DIN X-ring 120.02x6.99 OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x Phốt dầu NOK O-ring 335.00*3.50mm PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x Ron mặt bích NBR OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 RTJ gasket RTJ gasket RX-57 Keo Silicone Apollo Sealant A2 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. cao su EPDM 11BQ28 Gioăng mặt bích PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x OIL SEAL NBR 250X280X16 SA OIL SEAL NBR 17X24X5 SC PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 DH-05 143x151x5/7 Keo Silicone Apollo Sealant A6 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 keo silicone masters MA200 Keo Silicone Apollo Sealant A1 Teflon oil seal Gasket EPDM/PTFE DN600 OIL SEAL NBR 65X100X12 TC DH-03 50x58x5/6.5 OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 gioăng cao su 101832 O-ring 336.00*3.50mm oring Gioăng mặt bích JIS ron cao su OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 keo silicone masters MA500 Keo Silicone Apollo Sealant A3 gioang cao su Gioăng mặt bích NBR PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 3232-0008-14 phớt chặn bụi Gasket EPDM/PTFE DN500 VALFLON Envelope Gasket V-ring SKF Ron mặt bích Keo Silicone Apollo Sealant A5 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 Bóng cao tần Phốt cơ khí UN 125x140x13/14 O-ring OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 Gasket NBR OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 196118 RTJ RX-86 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 Gioăng mặt bích ANSI V-ring seals BACKING RING FLANGE oil seal NOK keo silicone masters MA300 Service Kit Power Module VA 13 OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 keo silicone masters MA600 V-ring Forsheda 11BQ30 gasket epdm gasket valqua