Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

Rod seal ISI

Mã sản phẩm: Rod seal ISI
  • Số lượng đã bán
  • Đánh giá
  • Phí vận chuyển Tính phí khi thanh toán
Mô tả ngắn

Rod seal ISI

Số lượng:
 
 Hỗ trợ trực tuyến

Hotline/Zalo/Viber: 0949 265 720


Kích thước NOK Part No. NOK Part No.
BRT2 BRN2
d D h HA HB C (U801) (U641) 19YF 80NP
18 26 5 5.7 7.7 2 FU0180K0 FU0180K2 GN4778V0 GN9106O0
20 28 5 FU0212K0 FU0212K1 GN4780V0 GN9108O0
22.4 30 5 FU0260K0 FU0260K1 GN4784V0 GN9112O0
30.4 5 FU0261K0 FU0261K1 GN5741V0 GN9785O0
23.5 31.5 5 FU0267K0 FU0267K1 GN4786V0 GN9114O0
25 33 5 2.5 FU0276K0 FU0276K2 GN5019V1 GN9786O0
35 5 FU0278K0 FU0278K2 GN4787V0 GN9115O0
28 35.5 5 8.7 FU0320K0 FU0320K1 GN4791V0 GN9119O0
36 5 FU0321K0 FU0321K1 GN5715V0 GN9787O0
30 40 6 7 10 FU0357K0 FU0357K3 GN4794V0 GN9122O0
31.5 41.5 6 FU0382K0 FU0382K1 GN4796V0 GN9124O0
35 45 6 FU0424K0 FU0424K7 GN4799V0 GN9127O0
35.5 45 6 FU0451K0 FU0451K1 GN4801V0 GN9129O0
45.5 6 FU0452K0 FU0452K1 GN5716V0 GN9788O0
36 46 6 FU2921K1 FU2921K0 GN5733V0 GN3033O0
40 50 6 FU0497K0 FU0497K5 GN4050V0 GN9131O0
45 55 6 FU0567K0 FU0567K6 GN4804V0 GN9133O0
56 7 8 11 FU0572K0 FU0572K1 GN4805V0 GN9134O0
50 60 6 7 10 FU0619K0 FU0619K3 GN4335V0 GN9138O0
53 63 6 FU0679K0 FU0679K2 GN4693V0 GN9140O0
55 65 6 FU0694K0 FU0694K2 GN4810V0 GN9141O0
56 66 6 FU0722K0 FU0722K1 GN4766V0 GN9143O0
60 70 6 FU0746K0 FU0746K5 GN4676V0 GN9144O0
71 7 8 11 FU0750K0 FU0750K1 GN4812V0 GN9145O0
63 73 6 7 10 FU0786K0 FU0786K3 GN4814V0 GN9147O0
65 75 6 FU0809K0 FU0809K1 GN4816V0 GN9149O0
67 77 6 FU0828K0 FU0828K1 GN4697V0 GN9150O0
70 80 6 FU0849K0 FU0849K5 GN4651V0 GN9092O0
71 81 6 FU0880K0 FU0880K1 GN4819V0 GN9153O0
75 85 6 FU0901K0 FU0901K1 GN4692V0 GN9241O0
80 90 6 FU0939K0 FU0939K1 GN4820V0 GN9155O0
85 100 9 10 13 4 FU0984K0 FU0984K2 GN4687V0 GN9091O0
90 105 9 FU1024K0 FU1024K3 GN4698V0 GN9158O0
95 110 9 FU1051K0 FU1051K2 GN4822V0 GN9160O0
98 112 8.5 9.5 12.5 FU1067K0 FU1067K1 GN4824V0 GN9162O0
100 115 9 10 13 FU1082K0 FU1082K1 GN4512V0 GN9163O0
105 120 9 FU1125K0 FU1125K1 GN5198V0 GN9589O0
106 120 8.5 9.5 12.5 FU1135K0 FU1135K1 GN4826V0 GN9166O0
121 9 10 13 FU1136K0 FU1136K1 GN5717V0 GN9789O0
110 125 9 FU1157K0 FU1157K2 GN4480V0 GN9430O0
112 125 9 FU1179K0 FU1179K1 GN4827V0 GN9167O0
115 130 9 FU1195K1 FU1195K2 GN4593V0 GN9274O0
118 133 9 FU1205K0 FU1205K1 GN5718V0 GN9790O0
120 135 9 FU1220K0 FU1220K1 GN5036V0 GN9679O0
125 140 9 FU1252K0 FU1252K1 GN4481V0 GN9170O0
130 145 9 FU1280K0 FU1280K1 GN4628V1 GN9742O1
136 150 8.5 9.5 12.5 FU1306K0 FU1306K1 GN4830V0 GN9173O0
140 155 9 10 13 FU1323K0 FU1323K2 GN4526V0 GN9410O0
145 160 9 FU1343K0 FU1343K1 GN4551V0 GN9175O0
150 165 9 FU1359K0 FU1359K1 GN4833V0 GN9177O0
155 170 9 14 FU1388K0 FU1388K2 GN4834V0 GN9178O0
160 175 9 FU1406K0 FU1406K1 GN4835V0 GN9180O0
165 180 9 FU1429K0 FU1429K1 GN4836V0 GN9182O0
170 185 9 FU1443K0 FU1443K2 GN5464V0 GN9791O0
175 190 9 FU1459K0 FU1459K1 GN4839V0 GN9185O0
180 200 12 13 17 5 FU1483K0 FU1483K1 GN4470V0 GN9187O0
190 210 12 FU1516K0 FU1516K1 GN4841V0 GN9190O0
200 220 12 FU1543K0 FU1543K1 GN4385V0 GN9191O0
204 224 12 FU1563K0 FU1563K1 GN4842V0 GN9193O0
210 230 12 FU1575K0 FU1575K1 GN4627V0 GN9195O0
220 240 12 FU1596K0 FU1596K1 GN4444V0 GN9196O0
225 245 12 FU1621K0 FU1621K1 GN4844V0 GN9197O0
230 250 12 FU1637K0 FU1637K1 GN4635V0 GN9047O0
240 260 12 FU1657K0 FU1657K1 GN4845V0 GN9198O0
250 270 12 FU1678K0 FU1678K1 GN4459V0 GN9199O0
260 285 16 17 21 6.5 FU1704K0 FU1704K1 GN4847V0 GN9202O0
270 295 16 FU1720K0 FU1720K1 GN4850V0 GN9205O0
280 305 16 FU1733K0 FU1733K1 GN4410V0 GN9208O0
290 315 16 FU1748K0 FU1748K1 GN4854V0 GN9210O0
300 325 16 FU1762K0 FU1762K1 GN4855V0 GN9211O0

Thêm vào danh sách ưa thích


Thuộc nhóm:
Language
 
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


SUPPORT

CN Mỹ Xuân - BRVT

Mr. Thịnh (CN BR-VT)

ĐT: 0984 80 70 71

Email: thinh.nt@sealtech.vn

LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email