Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Piston seals

KASTAS
CODE
PRODUCT
NAME
DRAWING APPLICATION MATERIAL CODE PRESSURE 
(max) bar
TEMPERATURE 
(max) °C
SLIDING
SPEED 

(max)-m/sn
K03 Piston Packing Piston FABRIC NBR
POM
FB8001
PM9903
400 -30/+105 0.5
K15 Piston
Seal
Piston NBR
PU
NB7001
PU9501
250 -30/+100 0.5
K16 Compact
Piston Seal
Piston NBR
FABRIC NBR
POM
NB8001
FB8001
PM9901
400 -30/+105 0.5
K17 Piston
Seal
Piston NBR
PTFE
NB7001
PT6003
400 -30/+105 5.0
K18 Compact
Piston Seal
Piston NBR
TPE
POM
NB8001
TP7301
PM9901
400 -30/+105 0.5
K19 Heavy
Duty
Piston
Seal
Piston NBR
PTFE
POM
NB8001
PT6003
PM9901
400 -30/+105 1.50
K20 Compact
Piston Seal
Piston NBR
POM
NB8001
PM9901
150 -30/+105 0.5
K23 Piston
Seal
Piston NBR
PU
NB9001
PU9201
150
400
-30/+105
-30/+100
0.5
K26 Piston
Seal
Piston NBR
STEEL
SPRING
NB9001
FE9901
CN9901
60 -30/+105 0.5
K40 Piston
Seal
Piston PU
POM
PU9401
PM9901
400 -30/+100 0.5
K41 Piston
Seal
Piston NBR
PTFE
NB7001
PT6003
400 -30/+105 5.0
K42 Compact
Piston Seal
Piston NBR
TPE
POM
NB8001
TP5501
PM9901
700 -30/+105 0.5
K43 Piston
Seal
Piston NBR
FABRIC NBR
POM
NB8001
FB8001
PM9901
500 -30/+105 0.5
K46 COMPACT SET Piston PU
POM
NBR
PU9201
PM9901
NB7001
400 -30/+100 0.5
K48 Piston
Seal
Piston NBR
TPE
POM
NB8001
TP5501
PM9901
700 -30/+105 0.3
K49 Piston
Seal
Piston PU
NBR
PU6001
NB8001
400 -30/+100 0.5
K501 Piston
Seal
Piston NBR
PA
NB7001
PA9904
800 -30/+105 1.0
K503 Compact
Piston Seal
Piston NBR
TPE
POM
NB8001
TP7301
PM9901
400 -30/+105 0.5
K504 COMPACT SET Piston NBR
FABRIC NBR
POM
NB8001
FB8001
PM9901
500 -30/+105 0.5
K518 Compact
Piston Seal
Piston NBR
POM
TPE
NB8001
PM9905
TP7301
400 -30/+105 0.5
K751 Spring
Loaded
Piston Seal
Piston PTFE
STAINLESS
PT6002
CN9902
350 -150/+250 15.0
K753 Piston
Seal
Piston NBR
PTFE
NB7001
PT6003
400 -30/+105 2.0
K755 Piston
Seal
Piston NBR
PTFE
NB8001
PT6003
400 -30/+105 5.0
Language
 
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Long
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Lien
ĐT: 0906 647 099
Email: lien@sealtech.vn


SUPPORT

CN Mỹ Xuân - BRVT

Mr. Thịnh (CN BR-VT)

ĐT: 0984 80 70 71

Email: thinh.nt@sealtech.vn

Đăng ký email
Tags
Dây tết chèn PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 OIL SEAL NBR 25.4X44.45X9.52 T OIL SEAL NBR 250X280X16 SA OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 OIL SEAL NBR 31.75X44.45X9.53 V-ring SKF O-ring O-ring 335.00*3.50mm OIL SEAL NBR 22.23X33.35X6.35 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x Keo Silicone Apollo Sealant A3 UN 125x140x13/14 Keo Silicone Apollo Sealant A5 OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 Phốt dầu NOK OIL SEAL NBR 15.88X28.58X6.35 OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 oil seal NOK gasket valqua OIL SEAL NBR 28.58X41.28X9.53 OIL SEAL NBR 30.18X42.88X9.53 196118 OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 OIL SEAL NBR 28.58X52.4X9.53 S 11BQ30 OIL SEAL NBR 65X100X12 TC OIL SEAL NBR 35X55X7 TC VALFLON Envelope Gasket OIL SEAL NBR 42.88X55.58X4.78 OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T OIL SEAL NBR 31.75X55.58X11.13 OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. OIL SEAL NBR 32X55X9 TC OIL SEAL NBR 22.23X34.93X6.35 OIL SEAL NBR 23.83X41.28X7.95 114013 OIL SEAL NBR 28.58X38.1X6.35 T PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 OIL SEAL NBR 17X24X5 SC OIL SEAL NBR 20X30X5 TC V-ring seals OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 keo silicone masters MA200 keo silicone masters MA600 X-ring 120.02x6.99 OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X6.35 OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 OIL SEAL NBR 28.58X52.4X11.51 OIL SEAL NBR 20.65X38.1X6.35 S PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x UN 125x140x12/13 phớt chặn bụi keo silicone masters MA300 108530 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 OIL SEAL NBR 39.7X53.97X9.53 T DH-05 143x151x5/7 OIL SEAL NBR 15.88X34.92X6.35 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 OIL SEAL NBR 31.75X47.63X6.35 OIL SEAL NBR 30.18X47.63X7.95 OIL SEAL NBR 31.75X50.8X9.53 T PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x 104960 keo silicone masters MA500 101832 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x Keo Silicone Apollo Sealant A6 V-ring Forsheda 11BQ28 X-ring 308.37x5.33 Keo Silicone Apollo Sealant A1 O-ring 336.00*3.50mm PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 Keo Silicone Apollo Sealant A2 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 oring DH-03 50x58x5/6.5

Sealtech Vietnam

<script type="text/javascript"> /* */ <script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> <script>