Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Phốt dầu loại TCZ

Dimension Part Number
d (mm) D (mm)  B  K
20 40 9 10.3 24 AP 1031 E0
25 45 9 10.3 29 AP 1336 E0
30 50 9 10.3 34 AP 1706 F0
35 55 9 10.3 39 AP 2083 E0
40 62 9 10.3 44 BP 3590 E0
45 68 9 10.3 49 AP 2666 F0
50 72 9 10.3 54 AP 2861 F0
55 78 9 10.3 59 AP 3053 E0
60 82 9 10.3 64 AP 3220 E0
65 90 9 10.3 69 BP 3054 F0
20 40 9 10.3 24 AP 1031 F0
25 45 9 10.3 29 AP 1336 F0
30 50 9 10.3 34 AP 1706 G0
35 55 9 10.3 39 AP 2083 F0
40 62 9 10.3 44 BP 3590 F0
45 68 9 10.3 49 AP 2666 G0
50 72 9 10.3 54 AP 2861 G0
55 78 9 10.3 59 AP 3053 F0
60 82 9 10.3 64 AP 3220 F0
65 90 9 10.3 69 BP 3054 G0
Language
 
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Long
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Lien
ĐT: 0906 647 099
Email: lien@sealtech.vn


SUPPORT

CN Mỹ Xuân - BRVT

Mr. Thịnh (CN BR-VT)

ĐT: 0984 80 70 71

Email: thinh.nt@sealtech.vn

Đăng ký email
Tags
OIL SEAL NBR 17.48X28.58X6.35 OIL SEAL NBR 250X280X16 SA UN 125x140x13/14 OIL SEAL NBR 32X55X9 TC OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 OIL SEAL NBR 28.58X38.1X6.35 T OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 VALFLON Envelope Gasket 114013 Dây tết chèn 104960 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 101832 OIL SEAL NBR 30.18X47.63X7.95 Keo Silicone Apollo Sealant A1 OIL SEAL NBR 15.88X28.58X6.35 OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 108530 196118 keo silicone masters MA500 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x OIL SEAL NBR 31.75X50.8X9.53 T gasket valqua 11BQ28 keo silicone masters MA600 UN 125x140x12/13 OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 OIL SEAL NBR 20.65X38.1X6.35 S OIL SEAL NBR 31.75X47.63X6.35 Keo Silicone Apollo Sealant A5 OIL SEAL NBR 23.83X41.28X7.95 OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 X-ring 308.37x5.33 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x keo silicone masters MA300 Keo Silicone Apollo Sealant A3 O-ring 336.00*3.50mm PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 OIL SEAL NBR 22.23X34.93X6.35 OIL SEAL NBR 65X100X12 TC OIL SEAL NBR 20X30X5 TC PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 keo silicone masters MA200 OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 O-ring 335.00*3.50mm OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 Keo Silicone Apollo Sealant A2 OIL SEAL NBR 30.18X42.88X9.53 OIL SEAL NBR 31.75X44.45X9.53 OIL SEAL NBR 28.58X52.4X11.51 DH-05 143x151x5/7 Phốt dầu NOK PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 oil seal NOK OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 OIL SEAL NBR 22.23X33.35X6.35 V-ring SKF OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x 11BQ30 OIL SEAL NBR 31.75X55.58X11.13 OIL SEAL NBR 28.58X52.4X9.53 S DH-03 50x58x5/6.5 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x OIL SEAL NBR 42.88X55.58X4.78 V-ring Forsheda OIL SEAL NBR 15.88X34.92X6.35 O-ring OIL SEAL NBR 25.4X44.45X9.52 T OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x OIL SEAL NBR 17X24X5 SC OIL SEAL NBR 39.7X53.97X9.53 T X-ring 120.02x6.99 phớt chặn bụi V-ring seals OIL SEAL NBR 28.58X41.28X9.53 oring OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 OIL SEAL NBR 35X55X7 TC Keo Silicone Apollo Sealant A6

Sealtech Vietnam

<script type="text/javascript"> /* */ <script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> <script>