Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

PES, PEI, PSU

Language
 
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Long
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Lien
ĐT: 0906 647 099
Email: lien@sealtech.vn


SUPPORT

CN Mỹ Xuân - BRVT

Mr. Thịnh (CN BR-VT)

ĐT: 0984 80 70 71

Email: thinh.nt@sealtech.vn

Đăng ký email
Tags
DH-05 143x151x5/7 Keo Silicone Apollo Sealant A5 Keo Silicone Apollo Sealant A1 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 keo silicone masters MA600 UN 125x140x12/13 OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 104960 UN 125x140x13/14 OIL SEAL NBR 31.75X44.45X9.53 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X6.35 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 keo silicone masters MA200 OIL SEAL NBR 30.18X42.88X9.53 oil seal NOK Keo Silicone Apollo Sealant A2 11BQ30 OIL SEAL NBR 250X280X16 SA OIL SEAL NBR 31.75X55.58X11.13 OIL SEAL NBR 30.18X47.63X7.95 OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x Phốt dầu NOK OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T OIL SEAL NBR 15.88X28.58X6.35 OIL SEAL NBR 28.58X52.4X11.51 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 V-ring Forsheda OIL SEAL NBR 65X100X12 TC O-ring 335.00*3.50mm gasket valqua OIL SEAL NBR 22.23X33.35X6.35 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 OIL SEAL NBR 15.88X34.92X6.35 phớt chặn bụi OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 OIL SEAL NBR 20X30X5 TC PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x 196118 OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 OIL SEAL NBR 22.23X34.93X6.35 OIL SEAL NBR 25.4X44.45X9.52 T OIL SEAL NBR 35X55X7 TC OIL SEAL NBR 32X55X9 TC O-ring OIL SEAL NBR 17X24X5 SC 101832 OIL SEAL NBR 28.58X52.4X9.53 S OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 DH-03 50x58x5/6.5 VALFLON Envelope Gasket keo silicone masters MA500 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. X-ring 308.37x5.33 OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 OIL SEAL NBR 31.75X50.8X9.53 T V-ring seals Dây tết chèn PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x X-ring 120.02x6.99 V-ring SKF keo silicone masters MA300 OIL SEAL NBR 28.58X38.1X6.35 T 114013 OIL SEAL NBR 39.7X53.97X9.53 T OIL SEAL NBR 20.65X38.1X6.35 S OIL SEAL NBR 31.75X47.63X6.35 OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 oring OIL SEAL NBR 28.58X41.28X9.53 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 11BQ28 108530 Keo Silicone Apollo Sealant A3 OIL SEAL NBR 23.83X41.28X7.95 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 Keo Silicone Apollo Sealant A6 OIL SEAL NBR 42.88X55.58X4.78 OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x O-ring 336.00*3.50mm OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53

Sealtech Vietnam

<script type="text/javascript"> /* */ <script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> <script>