Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

O-ring cord

    P/N Description Diameter
2BA016W6 O-ring cord 1.60 NBR70 1.6mm
2BA018G6 O-ring cord 1.78 FPM75 1.78mm
2BA018W6 O-ring cord 1.78 NBR70 1.78mm
2BB018W6 O-ring cord 1.78 NBR70 REEL 1.78mm
2BA020G6 O-ring cord 2.00 FPM75 2mm
2BA020W6 O-ring cord 2.00 NBR70 2mm
2BB020G6 O-ring cord 2.00 FPM75 REEL 2mm
2BB020W6 O-ring cord 2.00 NBR70 REEL 2mm
2BA024G6 O-ring cord 2.40 FPM75 2.4mm
2BA024W6 O-ring cord 2.40 NBR70 2.4mm
2BB024W6 O-ring cord 2.40 NBR70 REEL 2.4mm
2BA025G6 O-ring cord 2.50 FPM75 2.5mm
2BA025W6 O-ring cord 2.50 NBR70 2.5mm
2BB025G6 O-ring cord 2.50 FPM75 REEL 2.5mm
2BB025W6 O-ring cord 2.50 NBR70 REEL 2.5mm
2BA026G6 O-ring cord 2.62 FPM75 2.62mm
2BA026W6 O-ring cord 2.62 NBR70 2.62mm
2BB026G6 O-ring cord 2.62 FPM75 REEL 2.62mm
2BB026W6 O-ring cord 2.62 NBR70 REEL 2.62mm
2BA027G6 O-ring cord 2.70 FPM75 2.7mm
2BA027W6 O-ring cord 2.70 NBR70 2.7mm
2BA030G6 O-ring cord 3.00 FPM75 3mm
2BA030W6 O-ring cord 3.00 NBR70 3mm
2BB030G6 O-ring cord 3.00 FPM75 REEL 3mm
2BB030W6 O-ring cord 3.00 NBR70 REEL 3mm
2BA032G6 O-ring cord 3.20 FPM75 3.2mm
2BA032W6 O-ring cord 3.20 NBR70 3.2mm
2BB032W6 O-ring cord 3.20 NBR70 REEL 3.2mm
2BA035G6 O-ring cord 3.53 FPM75 3.53mm
2BA035W6 O-ring cord 3.53 NBR70 3.53mm
2BB035G6 O-ring cord 3.53 FPM75 REEL 3.53mm
2BB035W6 O-ring cord 3.53 NBR70 REEL 3.53mm
2BA036G6 O-ring cord 3.60 FPM75 3.6mm
2BA036W6 O-ring cord 3.60 NBR70 3.6mm
2BA040G6 O-ring cord 4.00 FPM75 4mm
2BA040W6 O-ring cord 4.00 NBR70 4mm
2BB040G6 O-ring cord 4.00 FPM75 REEL 4mm
2BB040W6 O-ring cord 4.00 NBR70 REEL 4mm
2BA045G6 O-ring cord 4.50 FPM75 4.5mm
2BA045W6 O-ring cord 4.50 NBR70 4.5mm
2BB045G6 O-ring cord 4.50 FPM75 REEL 4.5mm
2BB045W6 O-ring cord 4.50 NBR70 REEL 4.5mm
2BA047G6 O-ring cord 4.75 FPM75 4.75mm
2BA047W6 O-ring cord 4.75 NBR70 4.75mm
2BA050G6 O-ring cord 5.00 FPM75 5mm
2BA050W6 O-ring cord 5.00 NBR70 5mm
2BB050G6 O-ring cord 5.00 FPM75 REEL 5mm
2BB050W6 O-ring cord 5.00 NBR70 REEL 5mm
2BA053G6 O-ring cord 5.34 FPM75 5.34mm
2BA053W6 O-ring cord 5.34 NBR70 5.34mm
2BB053G6 O-ring cord 5.34 FPM75 REEL 5.34mm
2BB053W6 O-ring cord 5.34 NBR70 REEL 5.34mm
2BA057G6 O-ring cord 5.70 FPM75 5.7mm
2BA057W6 O-ring cord 5.70 NBR70 5.7mm
2BB057G6 O-ring cord 5.70 FPM75 REEL 5.7mm
2BB057W6 O-ring cord 5.70 NBR70 REEL 5.7mm
2BA060G6 O-ring cord 6.00 FPM75 6mm
2BA060W6 O-ring cord 6.00 NBR70 6mm
2BB060G6 O-ring cord 6.00 FPM75 REEL 6mm
2BB060W6 O-ring cord 6.00 NBR70 REEL 6mm
2BA064G6 O-ring cord 6.40 FPM75 6.4mm
2BA064W6 O-ring cord 6.40 NBR70 6.4mm
2BB064G6 O-ring cord 6.40 FPM75 REEL 6.4mm
2BB064W6 O-ring cord 6.40 NBR70 REEL 6.4mm
2BA065G6 O-ring cord 6.50 FPM75 6.5mm
2BA065W6 O-ring cord 6.50 NBR70 6.5mm
2BB065G6 O-ring cord 6.50 FPM75 REEL 6.5mm
2BA070G6 O-ring cord 7.00 FPM75 7mm
2BA070W6 O-ring cord 7.00 NBR70 7mm
2BB070G6 O-ring cord 7.00 FPM75 REEL 7mm
2BB070W6 O-ring cord 7.00 NBR70 REEL 7mm
2BA075G6 O-ring cord 7.50 FPM75 7.5mm
2BA080G6 O-ring cord 8.00 FPM75 8mm
2BA080W6 O-ring cord 8.00 NBR70 8mm
2BB080G6 O-ring cord 8.00 FPM75 REEL 8mm
2BB080W6 O-ring cord 8.00 NBR70 REEL 8mm
2BA084G6 O-ring cord 8.40 FPM75 8.4mm
2BA084W6 O-ring cord 8.40 NBR70 8.4mm
2BB084W6 O-ring cord 8.40 NBR70 REEL 8.4mm
2BA090G6 O-ring cord 9.00 FPM75 9mm
2BA090W6 O-ring cord 9.00 NBR70 9mm
2BB090G6 O-ring cord 9.00 FPM75 REEL 9mm
2BB090W6 O-ring cord 9.00 NBR70 REEL 9mm
2BA095G6 O-ring cord 9.50 FPM75 9.5mm
2BA095W6 O-ring cord 9.50 NBR70 9.5mm
2BB095W6 O-ring cord 9.50 NBR70 REEL 9.5mm
2BA100G6 O-ring cord 10.00 FPM75 10mm
2BA100W6 O-ring cord 10.00 NBR70 10mm
2BB100G6 O-ring cord 10.00 FPM75 REEL 10mm
2BB100W6 O-ring cord 10.00 NBR70 REEL 10mm
2BA110G6 O-ring cord 11.00 FPM75 11mm
2BA110W6 O-ring cord 11.00 NBR70 11mm
2BB110W6 O-ring cord 11.00 NBR70 REEL 11mm
2BA120G6 O-ring cord 12.00 FPM75 12mm
2BA120W6 O-ring cord 12.00 NBR70 12mm
2BB120G6 O-ring cord 12.00 FPM75 REEL 12mm
2BB120W6 O-ring cord 12.00 NBR70 REEL 12mm
2BA125G6 O-ring cord 12.50 FPM75 12.5mm
2BA125W6 O-ring cord 12.50 NBR70 12.5mm
2BB125W6 O-ring cord 12.50 NBR70 REEL 12.5mm
2BA127G6 O-ring cord 12.70 FPM75 12.7mm
2BA127W6 O-ring cord 12.70 NBR70 12.7mm
2BB127W6 O-ring cord 12.70 NBR70 REEL 12.7mm
2BA130G6 O-ring cord 13.00 FPM75 13mm
2BA130W6 O-ring cord 13.00 NBR70 13mm
2BB130W6 O-ring cord 13.00 NBR70 REEL 13mm
2BA140G6 O-ring cord 14.00 FPM75 14mm
2BA140W6 O-ring cord 14.00 NBR70 14mm
2BB140W6 O-ring cord 14.00 NBR70 REEL 14mm
2BA150G6 O-ring cord 15.00 FPM75 15mm
2BA150W6 O-ring cord 15.00 NBR70 15mm
2BA160G6 O-ring cord 16.00 FPM75 16mm
2BA160W6 O-ring cord 16.00 NBR70 16mm
2BA170G6 O-ring cord 17.00 FPM75 17mm
2BA170W6 O-ring cord 17.00 NBR70 17mm
2BA180G6 O-ring cord 18.00 FPM75 18mm
2BA180W6 O-ring cord 18.00 NBR70 18mm
2BA190G6 O-ring cord 19.00 FPM75 19mm
2BA190W6 O-ring cord 19.00 NBR70 19mm
2BA200G6 O-ring cord 20.00 FPM75 20mm
2BA200W6 O-ring cord 20.00 NBR70 20mm
2BA220G6 O-ring cord 22.00 FPM75 22mm
2BA220W6 O-ring cord 22.00 NBR70 22mm
2BA250G6 O-ring cord 25.00 FPM75 25mm
2BA250W6 O-ring cord 25.00 NBR70 25mm
2BA300G6 O-ring cord 30.00 FPM75 30mm
2BA300W6 O-ring cord 30.00 NBR70 30mm
2BA350W6 O-ring cord 35.00 NBR70 35mm
SEALTECH VIETNAM

Sealtech Vietnam

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Language
 
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email
Tags
Keo Silicone Apollo Sealant A6 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x RTJ RX-86 Ron mặt bích NBR gioang cao su epdm RTJ RX-57 Keo Silicone Apollo Sealant A1 O-ring OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 keo silicone masters MA600 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 11BQ30 Dây tết chèn OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 Keo Silicone Apollo Sealant A5 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x gioăng cao su PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x oil seal NOK Teflon oil seal OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T phớt chặn bụi cao su EPDM O-ring 336.00*3.50mm DH-03 50x58x5/6.5 OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 X-ring 308.37x5.33 OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 101832 ron cao su OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 Bóng cao tần Gioăng mặt bích ANSI OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 DH-05 143x151x5/7 Gasket EPDM/PTFE DN500 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 BACKING RING FLANGE OIL SEAL NBR 17X24X5 SC keo silicone masters MA500 Phốt dầu NOK PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 Phốt cơ khí OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 gioang cao su Service Kit Power Module VA 13 UN 125x140x13/14 Gasket EPDM/PTFE DN600 Gioăng mặt bích PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 Ron mặt bích X-ring 120.02x6.99 196118 VALFLON Envelope Gasket Keo Silicone Apollo Sealant A2 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 oring gasket valqua RTJ gasket PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 V-ring seals Gasket NBR OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 RTJ gasket RX-57 OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 gasket epdm Gioăng mặt bích NBR UN 125x140x12/13 OIL SEAL NBR 250X280X16 SA Gioăng mặt bích DIN V-ring SKF Gioăng mặt bích JIS OIL SEAL NBR 65X100X12 TC keo silicone masters MA300 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. Keo Silicone Apollo Sealant A3 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x 3232-0008-14 O-ring 335.00*3.50mm V-ring Forsheda OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x keo silicone masters MA200 OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 11BQ28 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95