Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

O-ring cord

    P/N Description Diameter
2BA016W6 O-ring cord 1.60 NBR70 1.6mm
2BA018G6 O-ring cord 1.78 FPM75 1.78mm
2BA018W6 O-ring cord 1.78 NBR70 1.78mm
2BB018W6 O-ring cord 1.78 NBR70 REEL 1.78mm
2BA020G6 O-ring cord 2.00 FPM75 2mm
2BA020W6 O-ring cord 2.00 NBR70 2mm
2BB020G6 O-ring cord 2.00 FPM75 REEL 2mm
2BB020W6 O-ring cord 2.00 NBR70 REEL 2mm
2BA024G6 O-ring cord 2.40 FPM75 2.4mm
2BA024W6 O-ring cord 2.40 NBR70 2.4mm
2BB024W6 O-ring cord 2.40 NBR70 REEL 2.4mm
2BA025G6 O-ring cord 2.50 FPM75 2.5mm
2BA025W6 O-ring cord 2.50 NBR70 2.5mm
2BB025G6 O-ring cord 2.50 FPM75 REEL 2.5mm
2BB025W6 O-ring cord 2.50 NBR70 REEL 2.5mm
2BA026G6 O-ring cord 2.62 FPM75 2.62mm
2BA026W6 O-ring cord 2.62 NBR70 2.62mm
2BB026G6 O-ring cord 2.62 FPM75 REEL 2.62mm
2BB026W6 O-ring cord 2.62 NBR70 REEL 2.62mm
2BA027G6 O-ring cord 2.70 FPM75 2.7mm
2BA027W6 O-ring cord 2.70 NBR70 2.7mm
2BA030G6 O-ring cord 3.00 FPM75 3mm
2BA030W6 O-ring cord 3.00 NBR70 3mm
2BB030G6 O-ring cord 3.00 FPM75 REEL 3mm
2BB030W6 O-ring cord 3.00 NBR70 REEL 3mm
2BA032G6 O-ring cord 3.20 FPM75 3.2mm
2BA032W6 O-ring cord 3.20 NBR70 3.2mm
2BB032W6 O-ring cord 3.20 NBR70 REEL 3.2mm
2BA035G6 O-ring cord 3.53 FPM75 3.53mm
2BA035W6 O-ring cord 3.53 NBR70 3.53mm
2BB035G6 O-ring cord 3.53 FPM75 REEL 3.53mm
2BB035W6 O-ring cord 3.53 NBR70 REEL 3.53mm
2BA036G6 O-ring cord 3.60 FPM75 3.6mm
2BA036W6 O-ring cord 3.60 NBR70 3.6mm
2BA040G6 O-ring cord 4.00 FPM75 4mm
2BA040W6 O-ring cord 4.00 NBR70 4mm
2BB040G6 O-ring cord 4.00 FPM75 REEL 4mm
2BB040W6 O-ring cord 4.00 NBR70 REEL 4mm
2BA045G6 O-ring cord 4.50 FPM75 4.5mm
2BA045W6 O-ring cord 4.50 NBR70 4.5mm
2BB045G6 O-ring cord 4.50 FPM75 REEL 4.5mm
2BB045W6 O-ring cord 4.50 NBR70 REEL 4.5mm
2BA047G6 O-ring cord 4.75 FPM75 4.75mm
2BA047W6 O-ring cord 4.75 NBR70 4.75mm
2BA050G6 O-ring cord 5.00 FPM75 5mm
2BA050W6 O-ring cord 5.00 NBR70 5mm
2BB050G6 O-ring cord 5.00 FPM75 REEL 5mm
2BB050W6 O-ring cord 5.00 NBR70 REEL 5mm
2BA053G6 O-ring cord 5.34 FPM75 5.34mm
2BA053W6 O-ring cord 5.34 NBR70 5.34mm
2BB053G6 O-ring cord 5.34 FPM75 REEL 5.34mm
2BB053W6 O-ring cord 5.34 NBR70 REEL 5.34mm
2BA057G6 O-ring cord 5.70 FPM75 5.7mm
2BA057W6 O-ring cord 5.70 NBR70 5.7mm
2BB057G6 O-ring cord 5.70 FPM75 REEL 5.7mm
2BB057W6 O-ring cord 5.70 NBR70 REEL 5.7mm
2BA060G6 O-ring cord 6.00 FPM75 6mm
2BA060W6 O-ring cord 6.00 NBR70 6mm
2BB060G6 O-ring cord 6.00 FPM75 REEL 6mm
2BB060W6 O-ring cord 6.00 NBR70 REEL 6mm
2BA064G6 O-ring cord 6.40 FPM75 6.4mm
2BA064W6 O-ring cord 6.40 NBR70 6.4mm
2BB064G6 O-ring cord 6.40 FPM75 REEL 6.4mm
2BB064W6 O-ring cord 6.40 NBR70 REEL 6.4mm
2BA065G6 O-ring cord 6.50 FPM75 6.5mm
2BA065W6 O-ring cord 6.50 NBR70 6.5mm
2BB065G6 O-ring cord 6.50 FPM75 REEL 6.5mm
2BA070G6 O-ring cord 7.00 FPM75 7mm
2BA070W6 O-ring cord 7.00 NBR70 7mm
2BB070G6 O-ring cord 7.00 FPM75 REEL 7mm
2BB070W6 O-ring cord 7.00 NBR70 REEL 7mm
2BA075G6 O-ring cord 7.50 FPM75 7.5mm
2BA080G6 O-ring cord 8.00 FPM75 8mm
2BA080W6 O-ring cord 8.00 NBR70 8mm
2BB080G6 O-ring cord 8.00 FPM75 REEL 8mm
2BB080W6 O-ring cord 8.00 NBR70 REEL 8mm
2BA084G6 O-ring cord 8.40 FPM75 8.4mm
2BA084W6 O-ring cord 8.40 NBR70 8.4mm
2BB084W6 O-ring cord 8.40 NBR70 REEL 8.4mm
2BA090G6 O-ring cord 9.00 FPM75 9mm
2BA090W6 O-ring cord 9.00 NBR70 9mm
2BB090G6 O-ring cord 9.00 FPM75 REEL 9mm
2BB090W6 O-ring cord 9.00 NBR70 REEL 9mm
2BA095G6 O-ring cord 9.50 FPM75 9.5mm
2BA095W6 O-ring cord 9.50 NBR70 9.5mm
2BB095W6 O-ring cord 9.50 NBR70 REEL 9.5mm
2BA100G6 O-ring cord 10.00 FPM75 10mm
2BA100W6 O-ring cord 10.00 NBR70 10mm
2BB100G6 O-ring cord 10.00 FPM75 REEL 10mm
2BB100W6 O-ring cord 10.00 NBR70 REEL 10mm
2BA110G6 O-ring cord 11.00 FPM75 11mm
2BA110W6 O-ring cord 11.00 NBR70 11mm
2BB110W6 O-ring cord 11.00 NBR70 REEL 11mm
2BA120G6 O-ring cord 12.00 FPM75 12mm
2BA120W6 O-ring cord 12.00 NBR70 12mm
2BB120G6 O-ring cord 12.00 FPM75 REEL 12mm
2BB120W6 O-ring cord 12.00 NBR70 REEL 12mm
2BA125G6 O-ring cord 12.50 FPM75 12.5mm
2BA125W6 O-ring cord 12.50 NBR70 12.5mm
2BB125W6 O-ring cord 12.50 NBR70 REEL 12.5mm
2BA127G6 O-ring cord 12.70 FPM75 12.7mm
2BA127W6 O-ring cord 12.70 NBR70 12.7mm
2BB127W6 O-ring cord 12.70 NBR70 REEL 12.7mm
2BA130G6 O-ring cord 13.00 FPM75 13mm
2BA130W6 O-ring cord 13.00 NBR70 13mm
2BB130W6 O-ring cord 13.00 NBR70 REEL 13mm
2BA140G6 O-ring cord 14.00 FPM75 14mm
2BA140W6 O-ring cord 14.00 NBR70 14mm
2BB140W6 O-ring cord 14.00 NBR70 REEL 14mm
2BA150G6 O-ring cord 15.00 FPM75 15mm
2BA150W6 O-ring cord 15.00 NBR70 15mm
2BA160G6 O-ring cord 16.00 FPM75 16mm
2BA160W6 O-ring cord 16.00 NBR70 16mm
2BA170G6 O-ring cord 17.00 FPM75 17mm
2BA170W6 O-ring cord 17.00 NBR70 17mm
2BA180G6 O-ring cord 18.00 FPM75 18mm
2BA180W6 O-ring cord 18.00 NBR70 18mm
2BA190G6 O-ring cord 19.00 FPM75 19mm
2BA190W6 O-ring cord 19.00 NBR70 19mm
2BA200G6 O-ring cord 20.00 FPM75 20mm
2BA200W6 O-ring cord 20.00 NBR70 20mm
2BA220G6 O-ring cord 22.00 FPM75 22mm
2BA220W6 O-ring cord 22.00 NBR70 22mm
2BA250G6 O-ring cord 25.00 FPM75 25mm
2BA250W6 O-ring cord 25.00 NBR70 25mm
2BA300G6 O-ring cord 30.00 FPM75 30mm
2BA300W6 O-ring cord 30.00 NBR70 30mm
2BA350W6 O-ring cord 35.00 NBR70 35mm
Language
 
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email
Tags
RTJ RX-57 196118 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 Gioăng mặt bích NBR Ron mặt bích X-ring 308.37x5.33 UN 125x140x13/14 OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 V-ring seals Ron mặt bích NBR keo silicone masters MA500 V-ring SKF OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 DH-05 143x151x5/7 OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 Gasket EPDM/PTFE DN600 11BQ30 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x BACKING RING FLANGE OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 keo silicone masters MA600 keo silicone masters MA300 gioang cao su 11BQ28 O-ring OIL SEAL NBR 17X24X5 SC Gasket NBR OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 gioăng cao su OIL SEAL NBR 17.48X28.58X6.35 Keo Silicone Apollo Sealant A1 Phốt dầu NOK OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x Service Kit Power Module VA 13 OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 RTJ RX-86 Gioăng mặt bích ANSI DH-03 50x58x5/6.5 phớt chặn bụi Bóng cao tần Keo Silicone Apollo Sealant A6 Gasket EPDM/PTFE DN500 Phốt cơ khí PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x Dây tết chèn Keo Silicone Apollo Sealant A2 oil seal NOK Gioăng mặt bích DIN PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x O-ring 336.00*3.50mm keo silicone masters MA200 OIL SEAL NBR 65X100X12 TC OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 X-ring 120.02x6.99 ron cao su cao su EPDM V-ring Forsheda gasket valqua PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 RTJ gasket RX-57 Teflon oil seal OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 OIL SEAL NBR 250X280X16 SA gioang cao su epdm Gioăng mặt bích JIS OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 oring Keo Silicone Apollo Sealant A5 OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 Keo Silicone Apollo Sealant A3 Gioăng mặt bích PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 gasket epdm RTJ gasket PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 O-ring 335.00*3.50mm VALFLON Envelope Gasket 101832 OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T UN 125x140x12/13