Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Internal Circlips

Standard Internal Circlips: To DIN 472 Metric

Diagram of standard internal circlips

Most sizes over 170mm are without lugs. Measurements in mm & kN Code No
Bore
B
Circlip Dimensions Groove Dimensions
t Tol D Tol Cb b L h Fr
kN
G Tol W n Fr
kN
8 0.80 +0.00
-0.50
8.7 +0.36
-0.10
3.0 1.1 2.4 1.0 2.0 8.4 +0.09
-0.00
0.90 0.6 0.86 INT0080
9 0.80 9.8 3.7 1.3 2.5 1.0 2.0 9.4 0.90 0.6 0.96 INT0090
10 1.00 +0.00
-0.06
10.8 3.3 1.4 3.2 1.2 4.0 10.4 +0.11
-0.00
1.10 0.6 1.08 INT0100
11 1.00 11.8 4.1 1.5 3.3 1.2 4.0 11.4 1.10 0.6 1.17 INT0110
12 1.00 13.0 4.9 1.7 3.4 1.5 4.0 12.5 1.10 0.8 1.6 INT0120
13 1.00 14.1 5.4 1.8 3.6 1.5 4.2 13.6 1.10 0.9 2.1 INT0130
14 1.00 15.1 6.2 1.9 3.7 1.7 4.5 14.6 1.10 0.9 2.25 INT0140
15 1.00 16.2 7.2 2.0 3.7 1.7 5.0 15.7 1.10 1.1 2.8 INT0150
16 1.00 17.3 8.0 2.0 3.8 1.7 5.5 16.8 1.10 1.2 3.4 INT0160
17 1.00 18.3 +0.42
-0.13
8.8 2.1 3.9 1.7 6.0 17.8 1.10 1.2 3.6 INT0170
18 1.00 19.5 9.4 2.2 4.1 2.0 6.5 19.0 +0.13
-0.00
1.10 1.5 4.8 INT0180
19 1.00 20.5 10.4 2.2 4.1 2.0 6.8 20.0 1.10 1.5 5.1 INT0190
20 1.00 21.5 11.2 2.3 4.2 2.0 7.2 21.0 1.10 1.5 5.4 INT0200
21 1.00 22.5 12.2 2.4 4.2 2.0 7.6 22.0 1.10 1.5 5.7 INT0210
22 1.00 23.5 13.2 2.5 4.2 2.0 8.0 23.0 1.10 1.5 5.9 INT0220
23 1.20 24.6 +0.42
-0.21
14.2 2.5 4.2 2.0 13.8 24.1 1.30 1.5 6.8 INT0230
24 1.20 25.9 14.8 2.6 4.4 2.0 13.9 25.2 +0.21
-0.00
1.30 1.8 7.7 INT0240
25 1.20 26.9 15.5 2.7 4.5 2.0 14.6 26.2 1.30 1.8 8.0 INT0250
26 1.20 27.9 16.1 2.8 4.7 2.0 13.85 27.2 1.30 1.8 8.4 INT0260
27 1.20 29.1 17.1 2.9 4.7 2.0 13.3 28.4 1.30 2.1 10.1 INT0270
28 1.20 30.1 +0.50
-0.25
17.9 2.9 4.8 2.0 13.3 29.4 1.30 2.1 10.5 INT0280
29 1.20 31.1 18.4 3.0 4.8 2.0 13.6 30.4 +0.25
-0.00
1.30 2.1 10.9 INT0290
30 1.20 32.1 19.9 3.0 4.8 2.0 13.7 31.4 1.30 2.1 11.3 INT0300
31 1.20 33.4 20.0 3.2 5.2 2.5 13.8 32.7 1.30 2.6 14.1 INT0310
32 1.20 34.4 20.6 3.2 5.4 2.5 13.8 33.7 1.30 2.6 14.6 INT0320
33 1.20 35.5 21.6 3.3 5.4 2.5 14.3 34.7 1.30 2.6 15.0 INT0330
34 1.50 36.5 22.6 3.3 5.4 2.5 26.2 35.7 1.60 2.6 15.4 INT0340
35 1.50 37.8 23.6 3.4 5.4 2.5 26.9 37.0 1.60 3.0 18.8 INT0350
36 1.50 38.8 24.6 3.5 5.4 2.5 26.4 38.0 1.60 3.0 19.4 INT0360
37 1.50 39.8 25.4 3.6 5.5 2.5 27.1 39.0 1.60 3.0 19.8 INT0370
38 1.50 40.8 26.4 3.7 5.5 2.5 28.2 40.0 1.60 3.0 22.5 INT0380
39 1.50 42.0 +0.90
-0.39
27.2 3.8 5.6 2.5 28.8 41.0 1.60 3.0 26.0 INT0390
40 1.75 43.5 27.8 3.9 5.8 2.5 44.6 42.5 1.85 3.8 27.0 INT0400
41 1.75 44.5 28.6 4.0 5.9 2.5 45.0 43.5 1.85 3.8 27.6 INT0410
42 1.75 45.5 29.6 4.1 5.9 2.5 44.7 44.5 1.85 3.8 28.4 INT0420
43 1.75 46.5 30.6 4.2 5.9 2.5 44.5 45.5 1.85 3.8 28.8 INT0430
44 1.75 47.5 31.4 4.2 6.0 2.5 43.3 46.5 1.85 3.8 29.5 INT0440
45 1.75 48.5 32.0 4.3 6.2 2.5 43.1 47.5 1.85 3.8 30.2 INT0450
46 1.75 49.5 32.7 4.4 6.3 2.5 42.9 48.5 1.85 3.8 30.8 INT0460
47 1.75 50.5 +1.10
-0.46
33.5 4.4 6.4 2.5 43.5 49.5 1.85 3.8 31.4 INT0470
48 1.75 51.5 34.5 4.5 6.4 2.5 43.2 50.5 +0.30
-0.00
1.85 3.8 32.0 INT0480
50 2.00 +0.00
-0.07
54.2 36.3 4.6 6.5 2.5 60.8 53.0 2.15 4.5 40.5 INT0500
51 2.00 55.2 37.3 4.7 6.5 2.5 60.2 54.0 2.15 4.5 41.2 INT0510
52 2.00 56.2 37.9 4.7 6.7 2.5 60.25 55.0 2.15 4.5 42.0 INT0520
53 2.00 57.2 38.9 4.9 6.7 2.5 60.7 56.0 2.15 4.5 42.9 INT0530
54 2.00 58.2 39.9 5.0 6.7 2.5 60.4 57.0 2.15 4.5 43.6 INT0540
55 2.00 59.2 +1.10
-0.46
40.7 5.0 6.8 2.5 60.3 58.0 +0.30
-0.00
2.15 4.5 44.4 INT0550
56 2.00 60.2 41.7 5.1 6.8 2.5 60.3 59.0 2.15 4.5 45.2 INT0560
57 2.00 61.2 42.7 5.1 6.8 2.5 60.8 60.0 2.15 4.5 46.0 INT0570
58 2.00 62.2 43.5 5.2 6.9 2.5 60.8 61.0 2.15 4.5 46.7 INT0580
60 2.00 64.2 44.7 5.4 7.3 2.5 61.0 63.0 2.15 4.5 48.3 INT0600
62 2.00 66.2 46.7 5.5 7.3 2.5 60.9 65.0 2.15 4.5 49.8 INT0620
63 2.00 67.2 47.7 5.6 7.3 2.5 60.8 66.0 2.15 4.5 50.6 INT0630
64 2.00 68.2 48.2 5.7 7.5 2.5 60.6 67.0 2.15 4.5 51.4 INT0640
65 2.50 69.2 49.0 5.8 7.6 3.0 121.0 68.0 2.65 4.5 51.8 INT0650
67 2.50 71.5 50.8 6.0 7.7 3.0 121.0 70.0 2.65 4.5 53.8 INT0670
68 2.50 72.5 51.6 6.1 7.8 3.0 121.5 71.0 2.65 4.5 54.5 INT0680
70 2.50 74.5 53.6 6.2 7.8 3.0 119.0 73.0 2.65 4.5 56.2 INT0700
72 2.50 76.5 55.6 6.4 7.8 3.0 119.2 75.0 2.65 4.5 58.0 INT0720
75 2.50 79.5 58.6 6.6 7.8 3.0 118.0 78.0 2.65 4.5 60.0 INT0750
78 2.50 82.5 +1.30
-0.54
60.1 6.8 8.5 3.0 122.5 81.0 +0.35
-0.00
2.65 4.5 62.3 INT0780
80 2.50 85.5 62.1 7.0 8.5 3.0 120.9 83.5 2.65 5.3 74.6 INT0800
82 2.50 87.5 64.1 7.0 8.5 3.0 119.0 85.5 2.65 5.3 76.6 INT0820
85 3.00 +0.00
-0.08
90.5 66.9 7.2 8.6 3.5 201.4 88.5 3.15 5.3 79.5 INT0850
87 3.00 92.5 68.9 7.3 8.6 3.5 204.5 90.5 3.15 5.3 81.3 INT0870
88 3.00 93.5 69.9 7.4 8.6 3.5 209.4 91.5 3.15 5.3 82.1 INT0880
90 3.00 95.5 71.9 7.6 8.6 3.5 199.0 93.5 3.15 5.3 84.0 INT0900
92 3.00 97.5 73.7 7.8 8.7 3.5 201.0 95.5 3.15 5.3 85.8 INT0920
95 3.00 100.5 76.5 8.1 8.8 3.5 195.0 98.5 3.15 5.3 88.6 INT0950
97 3.00 102.5 78.5 8.2 8.8 3.5 193.0 100.5 3.15 5.3 90.5 INT0970
98 3.00 103.5 79.0 8.3 9.0 3.5 191.0 101.5 3.15 5.3 91.3 INT0980
100 3.00 105.5 80.6 8.4 9.2 3.5 188.0 103.5 3.15 5.3 93.1 INT1000
102 4.00 +0.00
-0.10
108.0 +1.30
-0.54
82.0 8.5 9.5 3.5 439.0 106.0 +0.54
-0.00
4.15 6.0 108.8 INT1020
105 4.00 112.0 85.0 8.7 9.5 3.5 436.0 109.0 4.15 6.0 112.0 INT1050
108 4.00 115.0 88.0 8.9 9.5 3.5 419.0 112.0 4.15 6.0 115.0 INT1080
110 4.00 117.0 88.2 9.0 10.4 3.5 415.0 114.0 4.15 6.0 117.0 INT1100
112 4.00 119.0 90.0 9.1 10.5 3.5 418.0 116.0 4.15 6.0 119.0 INT1120
115 4.00 122.0 +1.50
-0.63
93.0 9.3 10.5 3.5 409.0 119.0 4.15 6.0 122.0 INT1150
120 4.00 127.0 96.9 9.7 11.0 3.5 396.0 124.0 +0.63
-0.00
4.15 6.0 127.0 INT1200
125 4.00 132.0 101.9 10.0 11.0 4.0 385.0 129.0 4.15 6.0 132.0 INT1250
130 4.00 137.0 106.9 10.2 11.0 4.0 374.0 134.0 4.15 6.0 138.0 INT1300
135 4.00 142.0 111.5 10.5 11.2 4.0 358.0 139.0 4.15 6.0 143.0 INT1350
140 4.00 147.0 116.5 10.7 11.2 4.0 350.0 144.0 4.15 6.0 148.0 INT1400
145 4.00 152.0 121.0 10.9 11.4 4.0 336.0 149.0 4.15 6.0 153.0 INT1450
150 4.00 158.0 124.8 11.2 12.0 4.0 326.0 155.0 4.15 7.5 191.0 INT1500
155 4.00 164.0 129.8 11.4 12.0 4.0 324.0 160.0 4.15 7.5 206.0 INT1550
160 4.00 169.0 132.7 11.6 13.0 4.0 321.0 165.0 4.15 7.5 212.0 INT1600
165 4.00 174.5 137.7 11.8 13.0 4.0 319.0 170.0 4.15 7.5 219.0 INT1650
170 4.00 179.5 141.6 12.2 13.5 4.0 349.0 175.0 4.15 7.5 225.0 INT1700
175 4.00 184.5 +1.70
-0.72
146.6 12.7 13.5 4.0 351.0 180.0 4.15 7.5 232.0 INT1750
180 4.00 189.5 150.2 13.2 14.2 4.0 347.0 185.0 +0.72
-0.00
4.15 7.5 238.0 INT1800
185 4.00 194.5 155.2 13.7 14.2 4.0 349.0 190.0 4.15 7.5 245.0 INT1850
190 4.00 199.5 160.2 13.8 14.2 4.0 340.0 195.0 4.15 7.5 251.0 INT1900
195 4.00 204.5 165.2 13.8 14.2 4.0 330.0 200.0 4.15 7.5 258.0 INT1950
200 4.00 209.5 170.2 14.0 14.2 4.0 325.0 205.0 4.15 7.5 265.0 INT2000
205 5.00 +0.00
-0.12
217.0 +1.70
-0.72
175.2 14.0 14.2 4.0 616.0 211.0 +0.72
-0.00
5.15 9.0 326.0 INT2050
210 5.00 222.0 180.2 14.0 14.2 4.0 601.0 216.0 5.15 9.0 333.0 INT2100
215 5.00 227.0 185.2 14.0 14.2 4.0 586.0 221.0 5.15 9.0 341.0 INT2150
220 5.00 232.0 190.2 14.0 14.2 4.0 574.0 226.0 5.15 9.0 349.0 INT2200
225 5.00 237.0 195.2 14.0 14.2 4.0 560.0 231.0 5.15 9.0 357.0 INT2250
230 5.00 242.0 200.2 14.0 14.2 4.0 549.0 236.0 5.15 9.0 365.0 INT2300
235 5.00 247.0 205.2 14.0 14.2 4.0 536.0 241.0 5.15 9.0 373.0 INT2350
240 5.00 252.0 +2.00
-0.81
210.2 14.0 14.2 4.0 525.0 246.0 5.15 9.0 380.0 INT2400
245 5.00 257.0 215.2 14.0 14.2 4.0 514.0 251.0 +0.81
-0.00
5.15 9.0 389.0 INT2450
250 5.00 262.0 220.2 14.0 14.2 4.0 504.0 256.0 5.15 9.0 396.0 INT2500
255 5.00 270.0 221.0 16.0 16.2 5.0 549.0 263.0 5.15 12.0 541.0 INT2550
260 5.00 275.0 226.0 16.0 16.2 5.0 538.0 268.0 5.15 12.0 553.0 INT2600
265 5.00 280.0 231.0 16.0 16.2 5.0 528.0 273.0 5.15 12.0 563.0 INT2650
270 5.00 285.0 236.0 16.0 16.2 5.0 518.0 278.0 5.15 12.0 573.0 INT2700
275 5.00 290.0 241.0 16.0 16.2 5.0 509.0 283.0 5.15 12.0 585.0 INT2750
280 5.00 295.0 246.0 16.0 16.2 5.0 499.0 288.0 5.15 12.0 593.0 INT2800
285 5.00 300.0 251.0 16.0 16.2 5.0 491.0 293.0 5.15 12.0 605.0 INT2850
290 5.00 305.0 256.0 16.0 16.2 5.0 482.0 298.0 5.15 12.0 615.0 INT2900
295 5.00 310.0 261.0 16.0 16.2 5.0 474.0 303.0 5.15 12.0 625.0 INT2950
300 5.00 315.0 266.0 16.0 16.2 5.0 466.0 308.0 5.15 12.0 636.0 INT3000
310 6.00 +0.00
-0.18
327.0 +2.50
-1.00
268.0 20.0 20.2 6.0 947.0 320.0 +0.89
-0.00
6.20 15.0 823.0 INT3100
320 6.00 337.0 278.0 20.0 20.2 6.0 919.0 330.0 6.20 15.0 850.0 INT3200
330 6.00 347.0 288.0 20.0 20.2 6.0 894.0 340.0 6.20 15.0 876.0 INT3300
340 6.00 357.0 298.0 20.0 20.2 6.0 869.0 350.0 6.20 15.0 903.0 INT3400
350 6.00 367.0 308.0 20.0 20.2 6.0 846.0 360.0 6.20 15.0 929.0 INT3500
360 6.00 377.0 318.0 20.0 20.2 6.0 823.0 370.0 6.20 15.0 955.0 INT3600
370 6.00 387.0 328.0 20.0 20.2 6.0 803.0 380.0 6.20 15.0 981.0 INT3700
380 6.00 397.0 338.0 20.0 20.2 6.0 784.0 390.0 6.20 15.0 1008.0 INT3800
390 6.00 407.0 348.0 20.0 20.2 6.0 764.0 400.0 6.20 15.0 1033.0 INT3900
400 6.00 417.0 358.0 20.0 20.2 6.0 746.0 410.0 +1.00
-0.00
6.20 15.0 1060.0 INT4000
Language
 
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email
Tags
Gioăng mặt bích JIS RTJ RX-57 O-ring 335.00*3.50mm Keo Silicone Apollo Sealant A1 101832 Service Kit Power Module VA 13 Gasket NBR oil seal NOK Phốt cơ khí gioang cao su gasket epdm BACKING RING FLANGE Gioăng mặt bích O-ring 336.00*3.50mm V-ring SKF PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 196118 V-ring seals RTJ gasket PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 phớt chặn bụi UN 125x140x13/14 OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 RTJ gasket RX-57 keo silicone masters MA500 OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 11BQ28 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x X-ring 308.37x5.33 RTJ RX-86 Gioăng mặt bích ANSI OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T Bóng cao tần Gasket EPDM/PTFE DN600 OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 VALFLON Envelope Gasket OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 DH-05 143x151x5/7 V-ring Forsheda Gioăng mặt bích NBR OIL SEAL NBR 250X280X16 SA gioang cao su epdm gasket valqua Ron mặt bích Ron mặt bích NBR Keo Silicone Apollo Sealant A3 oring PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 UN 125x140x12/13 keo silicone masters MA200 Phốt dầu NOK cao su EPDM OIL SEAL NBR 65X100X12 TC OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x Keo Silicone Apollo Sealant A5 OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 ron cao su gioăng cao su PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x Gasket EPDM/PTFE DN500 DH-03 50x58x5/6.5 Dây tết chèn OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 OIL SEAL NBR 17X24X5 SC OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 Keo Silicone Apollo Sealant A6 Gioăng mặt bích DIN 3232-0008-14 Keo Silicone Apollo Sealant A2 Teflon oil seal keo silicone masters MA300 11BQ30 keo silicone masters MA600 X-ring 120.02x6.99 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. O-ring OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x