Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Guide rings & guide strips

CODE PRODUCT
NAME
DRAWING APPLICATION MATERIAL CODE PRESSURE 
(max) bar
TEMPERATURE 
(max) °C
SLIDING
SPEED 

(max)-m/sn
K68 Rod
Guide Ring
Rod POM PM9902   -30/+125 1.0
K69 Piston
Guide Ring
Piston POM PM9902   -30/+125 1.0
K73 Piston
Rod
Guide Ring
Piston
Rod
POLYESTER
RESIN
PR6501   -40/+120 1.0
K74 Rod
Guide Ring
Rod POM PM9902   -30/+125 1.0
K75 Piston
Rod
Guide Ring
Piston
Rod
Synthetic Fiber + PTFE FR6501   -50/+100 0.8
K78 Piston
Guide Ring
Piston
Rod
PHENOLIC
ARAMID
PH6504   -40/+200 5.0
K780 Carbon
Steel
Bushing
Rod PTFE
Porous Bronze
Steel Backing
Tin-plating
    -195/+280 2.0-5.0
K781 Bronze
Bushing
Rod PTFE with Fiber
Porous Bronze
Bronze Backing
    -195/+280 2.0-5.0
K782 Steel
POM
Bushing
Rod POM with Fiber
Porous Bronze
Bronze Backing
Tin or Copper Plating
    -40/+110 2.0-5.0
KBT PTFE Bronze Piston
Rod
PTFE PT6003   -60/+200 15.0
KKT Carbon PTFE Guide Strip Piston
Rod
PTFE PT6002   -60/+200 15.0
KPB PistonRodGuideStrip Piston
Rod
POLYESTER
RESIN
PR6501   -40/+120 1.0
H63 Guide Ring 63 Rod

Polyacetal Resin

    -30/+125 1.0
H87 Guide Ring 87 Piston PTFE with  Bronze     -30/+125 1.0
H506 Guide Ring 506 Piston
Rod
Wowen fabric reinforced polyester resin     -40/+120 1.0
H533 Guide Ring 533 Rod  33% glass reinforced nylon 66     -40/+120 1.0
H533G Guide Ring 533G Piston
Rod
      -40/+250 0.8
H533T Guide Ring 533T Piston
Rod
glass reinforced Nylon 66     -40/+250 5.0
H540 Guide Ring 540 Rod 66% nylon reinforced with 40% mineral     -195/+280 2.0-5.0
H708 Guide Ring 708 Rod Avanced proprietary material      -40/+100 2.0-5.0
Language
 
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Long
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Lien
ĐT: 0906 647 099
Email: lien@sealtech.vn


SUPPORT

CN Mỹ Xuân - BRVT

Mr. Thịnh (CN BR-VT)

ĐT: 0984 80 70 71

Email: thinh.nt@sealtech.vn

Đăng ký email
Tags
Keo Silicone Apollo Sealant A1 11BQ30 OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 OIL SEAL NBR 28.58X41.28X9.53 OIL SEAL NBR 30.18X42.88X9.53 Keo Silicone Apollo Sealant A2 X-ring 120.02x6.99 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 OIL SEAL NBR 22.23X34.93X6.35 OIL SEAL NBR 15.88X28.58X6.35 OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 101832 OIL SEAL NBR 31.75X47.63X6.35 OIL SEAL NBR 65X100X12 TC X-ring 308.37x5.33 196118 keo silicone masters MA500 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 V-ring seals OIL SEAL NBR 31.75X44.45X9.53 OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 114013 O-ring 335.00*3.50mm Phốt dầu NOK 104960 OIL SEAL NBR 250X280X16 SA PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 Dây tết chèn VALFLON Envelope Gasket DH-05 143x151x5/7 OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 gasket valqua O-ring PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x V-ring SKF OIL SEAL NBR 15.88X34.92X6.35 OIL SEAL NBR 31.75X55.58X11.13 OIL SEAL NBR 25.4X44.45X9.52 T PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 phớt chặn bụi OIL SEAL NBR 28.58X52.4X11.51 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x keo silicone masters MA300 OIL SEAL NBR 22.23X33.35X6.35 oil seal NOK OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 108530 OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 OIL SEAL NBR 30.18X47.63X7.95 OIL SEAL NBR 28.58X52.4X9.53 S OIL SEAL NBR 31.75X50.8X9.53 T O-ring 336.00*3.50mm 11BQ28 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X6.35 OIL SEAL NBR 39.7X53.97X9.53 T OIL SEAL NBR 42.88X55.58X4.78 Keo Silicone Apollo Sealant A3 OIL SEAL NBR 23.83X41.28X7.95 OIL SEAL NBR 28.58X38.1X6.35 T keo silicone masters MA200 oring UN 125x140x12/13 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 keo silicone masters MA600 OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 V-ring Forsheda UN 125x140x13/14 Keo Silicone Apollo Sealant A6 Keo Silicone Apollo Sealant A5 OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 OIL SEAL NBR 20X30X5 TC OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x OIL SEAL NBR 17X24X5 SC OIL SEAL NBR 35X55X7 TC OIL SEAL NBR 20.65X38.1X6.35 S DH-03 50x58x5/6.5 OIL SEAL NBR 32X55X9 TC

Sealtech Vietnam

<script type="text/javascript"> /* */ <script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> <script>