Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Guide rings & guide strips

CODE PRODUCT
NAME
DRAWING APPLICATION MATERIAL CODE PRESSURE 
(max) bar
TEMPERATURE 
(max) °C
SLIDING
SPEED 

(max)-m/sn
K68 Rod
Guide Ring
Rod POM PM9902   -30/+125 1.0
K69 Piston
Guide Ring
Piston POM PM9902   -30/+125 1.0
K73 Piston
Rod
Guide Ring
Piston
Rod
POLYESTER
RESIN
PR6501   -40/+120 1.0
K74 Rod
Guide Ring
Rod POM PM9902   -30/+125 1.0
K75 Piston
Rod
Guide Ring
Piston
Rod
Synthetic Fiber + PTFE FR6501   -50/+100 0.8
K78 Piston
Guide Ring
Piston
Rod
PHENOLIC
ARAMID
PH6504   -40/+200 5.0
K780 Carbon
Steel
Bushing
Rod PTFE
Porous Bronze
Steel Backing
Tin-plating
    -195/+280 2.0-5.0
K781 Bronze
Bushing
Rod PTFE with Fiber
Porous Bronze
Bronze Backing
    -195/+280 2.0-5.0
K782 Steel
POM
Bushing
Rod POM with Fiber
Porous Bronze
Bronze Backing
Tin or Copper Plating
    -40/+110 2.0-5.0
KBT PTFE Bronze Piston
Rod
PTFE PT6003   -60/+200 15.0
KKT Carbon PTFE Guide Strip Piston
Rod
PTFE PT6002   -60/+200 15.0
KPB PistonRodGuideStrip Piston
Rod
POLYESTER
RESIN
PR6501   -40/+120 1.0
H63 Guide Ring 63 Rod

Polyacetal Resin

    -30/+125 1.0
H87 Guide Ring 87 Piston PTFE with  Bronze     -30/+125 1.0
H506 Guide Ring 506 Piston
Rod
Wowen fabric reinforced polyester resin     -40/+120 1.0
H533 Guide Ring 533 Rod  33% glass reinforced nylon 66     -40/+120 1.0
H533G Guide Ring 533G Piston
Rod
      -40/+250 0.8
H533T Guide Ring 533T Piston
Rod
glass reinforced Nylon 66     -40/+250 5.0
H540 Guide Ring 540 Rod 66% nylon reinforced with 40% mineral     -195/+280 2.0-5.0
H708 Guide Ring 708 Rod Avanced proprietary material      -40/+100 2.0-5.0
Language
 
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Long
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Lien
ĐT: 0906 647 099
Email: lien@sealtech.vn


SUPPORT

CN Mỹ Xuân - BRVT

Mr. Thịnh (CN BR-VT)

ĐT: 0984 80 70 71

Email: thinh.nt@sealtech.vn

Đăng ký email
Tags
OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 X-ring 308.37x5.33 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x UN 125x140x12/13 OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 OIL SEAL NBR 31.75X55.58X11.13 OIL SEAL NBR 31.75X44.45X9.53 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x 108530 OIL SEAL NBR 23.83X41.28X7.95 Keo Silicone Apollo Sealant A6 196118 OIL SEAL NBR 35X55X7 TC OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 OIL SEAL NBR 250X280X16 SA PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x oring keo silicone masters MA500 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 O-ring 335.00*3.50mm X-ring 120.02x6.99 oil seal NOK PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x OIL SEAL NBR 22.23X33.35X6.35 OIL SEAL NBR 42.88X55.58X4.78 Keo Silicone Apollo Sealant A2 DH-03 50x58x5/6.5 O-ring phớt chặn bụi OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x Phốt dầu NOK OIL SEAL NBR 17X24X5 SC OIL SEAL NBR 22.23X34.93X6.35 OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 keo silicone masters MA600 OIL SEAL NBR 28.58X52.4X9.53 S OIL SEAL NBR 28.58X52.4X11.51 OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 11BQ30 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 Keo Silicone Apollo Sealant A3 OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 OIL SEAL NBR 15.88X28.58X6.35 keo silicone masters MA200 O-ring 336.00*3.50mm OIL SEAL NBR 31.75X50.8X9.53 T OIL SEAL NBR 28.58X41.28X9.53 UN 125x140x13/14 VALFLON Envelope Gasket 104960 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X6.35 DH-05 143x151x5/7 OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 V-ring Forsheda OIL SEAL NBR 32X55X9 TC OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 11BQ28 Dây tết chèn V-ring SKF PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. 101832 gasket valqua 114013 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 OIL SEAL NBR 20.65X38.1X6.35 S OIL SEAL NBR 31.75X47.63X6.35 OIL SEAL NBR 30.18X47.63X7.95 OIL SEAL NBR 65X100X12 TC OIL SEAL NBR 30.18X42.88X9.53 Keo Silicone Apollo Sealant A1 Keo Silicone Apollo Sealant A5 OIL SEAL NBR 15.88X34.92X6.35 OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 keo silicone masters MA300 OIL SEAL NBR 25.4X44.45X9.52 T OIL SEAL NBR 39.7X53.97X9.53 T OIL SEAL NBR 28.58X38.1X6.35 T V-ring seals OIL SEAL NBR 20X30X5 TC

Sealtech Vietnam

<script type="text/javascript"> /* */ <script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> <script>