Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Gland packings PTFE + aramid

PTFE + Aramid

Gland packings manufactured from PTFE + aramid.

Downloads

 
4220
 
4210
 
4200
 
4120
 
4110
 
4100
SEALTECH VIETNAM

Sealtech Vietnam

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Language
 
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email
Tags
PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. Gioăng mặt bích RTJ gasket RX-57 Dây tết chèn Keo Silicone Apollo Sealant A6 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x 101832 cao su EPDM PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 ron cao su OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 DH-03 50x58x5/6.5 OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 gioăng cao su keo silicone masters MA500 3232-0008-14 11BQ30 Teflon oil seal OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x BACKING RING FLANGE O-ring 336.00*3.50mm OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 oring 196118 OIL SEAL NBR 17X24X5 SC PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x Keo Silicone Apollo Sealant A3 OIL SEAL NBR 65X100X12 TC gasket valqua gioang cao su epdm UN 125x140x13/14 Gioăng mặt bích NBR OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 Phốt dầu NOK OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 Gasket EPDM/PTFE DN500 keo silicone masters MA600 O-ring 335.00*3.50mm Service Kit Power Module VA 13 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x gasket epdm Ron mặt bích RTJ RX-57 keo silicone masters MA200 Keo Silicone Apollo Sealant A2 OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 Ron mặt bích NBR Bóng cao tần keo silicone masters MA300 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 V-ring Forsheda 11BQ28 OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 UN 125x140x12/13 RTJ gasket V-ring seals Gasket EPDM/PTFE DN600 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 Keo Silicone Apollo Sealant A1 DH-05 143x151x5/7 phớt chặn bụi X-ring 120.02x6.99 Gioăng mặt bích ANSI Gioăng mặt bích DIN OIL SEAL NBR 250X280X16 SA oil seal NOK OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 Gioăng mặt bích JIS Gasket NBR PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 X-ring 308.37x5.33 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T O-ring V-ring SKF OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 VALFLON Envelope Gasket Phốt cơ khí OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 RTJ RX-86 Keo Silicone Apollo Sealant A5 gioang cao su PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1