Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

SẢN PHẨM GAPI - ITALY

GUARNIZIONI STELO / ROD SEALS

Profilo Profile

Ns Rif. Our Ref.

Temperatura Temperature

Pressione Pressure Bar

Velocita Speed m/s

Materiale Material

Rod seal RSA

-35 +100

< 400

< 0,5

TPU

 

Rod seal RLF

-35 +100

< 400

< 0,5

TPU

Rod seal RSB

-35 +100

< 400

< 0,5

TPU

Rod seal RSB2

-35 +100

< 500

< 0,5

TPU/ POM

Rod seal RSC

-35 +100

< 400

< 0,5

TPU

Rod seal RSD

-35 +100

< 400

< 0,5

TPU

 

Rod seal RAA

 

 

 

 

Rod seal TSS

-30 +100

< 600

< 15

PTFE bronzo/
bronze
NBR​

Rod seal RSO

-35 +100

< 400

< 0,5

TPU/ NBR

Rod seal RBR

-35 +100

< 400

< 0,8

TPU/ POM

Rod seal RPS

-35 +100

< 400

< 0,5

TPU

Rod seal RSP

-3O +90

< 20

< 1

TPU

Rod seal SRS

-3O +90

< 20

< 1

TPU

Rod seal SRS/N

-30 +100

< 12

< 1

NBR

GUARNIZIONI AMMORTIZZO/ CUSHION SEALS

Cushion seal CSA

-3O +90

< 20

< 1

TPU

GUARNIZIONI PISTONE/ PISTON SEALS

Piston seal RPS

-35 +100

< 400

< 0,5

TPU

Piston seal PSA

-35 +100

< 400

< 1

TPU

Piston seal PAE

-35 +100

< 500

< 1

TPU/ POM

Piston seal PSH+RR

-35 +100

< 400

< 0,5

TPU/ POM

Piston seal PSO

-30+100

<250
< 500
standard materials

< 0,5

TPU/ NBR

Piston seal PSQ

-30 +100

< 250
< 500
alternative 
materials

< 0,5

TPU/ NBR

Piston seal TPD

-30 +100

< 600

< 15

bronze
NBR​

 

Piston seal PSZ

 

 

 

 

 

Piston seal PHP

 

 

 

 

Piston seal KDSA

-30 +100

< 300

< 0,5

POM
NBR
TPE​

Piston seal KDSB

-30 +100

< 300

< 0,5

POM
NBR
TPE

Piston seal KDSP

-35 +100

< 300

< 0,5

TPU/ POM

Piston seal KDAE

-30 +100

< 400

< 0,5

TPU
TPE

Piston seal PSP

-30 +90

< 20

< 1

TPU

Piston seal PSP/N

-30 +100

< 20

< 1

NBR

Piston seal MPS

-30 +90

< 20

< 1

TPU

Piston seal MPS/2

-30 +100

< 300

< 0,5

POM
NBR
TPE

 

Piston seal MPM

 

     

Piston seal SPS

-30 +100

< 20

< 1

TPU

Piston seal SPS/N

-30 +100

< 12

< 1

NBR

 

Piston seal PLF

 

 

 

 

Piston seal MPP

-30 +100

< 20

< 1

NBR
STEEL

RASCHIATORI / WIPERS

Wiper WSL

-30 +100

-

< 0,5

TPU

Wiper WSG

-30 +100

-

< 1

TPU
STEEL

Wiper IWP

-30 +100

-

< 1

NBR

Wiper R09

-30 +100

-

< 1

NBR
STEEL

Wiper WWS

-30 +100

-

< 0,5

TPU

Wiper WAT

-30 +100

-

< 1

TPU

Wiper TRD

-30 +100

-

< 1

bronze
NBR​

Wiper WED

-30 +100

-

< 1

TPU

 

Wiper WIP

 

 

 

 

 

Wiper WNM

 

 

 

 

 

Wiper WDA

 

 

 

 

Wiper WEL

-30 +100

-

< 1

TPU

Wiper LWA

-30 +100

-

< 0,5

TPU

Wiper BWA

-30 +100

-

< 1

TPU

 

Wiper PIW

 

 

 

 

Wiper BWA/N

-30 +100

-

< 1

NBR

Wiper BWS

-30 +100

-

< 0,5

TPU

Wiper BWH

-30 +100

-

< 1

TPU

Wiper BWH/N

-30 +100

-

< 1

NBR
STEEL

 

Wiper CUP

 

 

 

 

ANELLI DI GUIDA / WEAR RINGS

Wear ring HIS HES

-40
+115

-

< 0,8

POM glass fibres

Wear ring NG

-40
+200

-

15

bronze

Wear ring HPW

-40
+130

-

< 1

Resina Fenolica

Wear ring ISA

-35
+115

-

< 1

POM modified

Wear ring HIS ESA

-40
+115

-

< 1

POM modified

Wear ring NG

-40
+200​

-

15

PTFE carbografite

O-RING / O-RING

O-RING

-30 +...

-

 

NBR
FKM

ANELLI ANTIESTRUSIONE / BACK-UP RINGS

Back-up ring RAE/ MAE

-30 +120

-

< 0,8

TPE

Back-up ring AKN

-30 +100

-

< 0,8

NBR

Back-up AKC

-40 +200

-

< 0,8

PTFE

Back-up ring AKW

-40 +200

-

< 0,8

PTFE

Back-up AKS

-40 +200

-

< 0,8

PTFE

GUARNIZIONI STATICHE/ STATIC SEALS

Static seal SSA

-35
+100

< 400

< 0,8

TPU

Static seal FSA

-35
+100

< 500

< 0,8

TPU

Static seal VRA

-35
+100​

-

< 0,8

TPU

SEALTECH VIETNAM

Sealtech Vietnam

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Language
 
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email