Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

Sealtech Vietnam

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Floating shaft seal

Floating shaft seal for Komatsu, Caterpillar, Hitachi

Floating shaft seal  P/N OD ΦA ID ΦB h ΦD ΦC H Type
Floating shaft seal R0380   FSS-R0380   51 38 10.2 41 6 54.2 23.7 Standard type
Floating shaft seal R0430   FSS-R0430   58 43 12 46 7.2 62 27 Standard type
Floating shaft seal R0450   FSS-R0450   58 45 10.5 48.4 6 61.5 22.3 Standard type
Floating shaft seal R0480   FSS-R0480   62 48 12.75 52 7.6 68.5 28 Standard type
Floating shaft seal R0510   FSS-R0510   65 51 13.5 55.5 6 68.5 27 Standard type
Floating shaft seal R0560   FSS-R0560   70 56 12.75 60.8 7.6 76.2 26 Standard type
Floating shaft seal R0580   FSS-R0580   75 58 14.5 61 8 79.5 30 Standard type
Floating shaft seal R0580A FSS-R0580A  75.5 58 13.5 61 8 78 28 Standard type
Floating shaft seal R0600   FSS-R0600   74 60 10.3 60.8 7.6 78.4 23 Standard type
Floating shaft seal R0620B FSS-R0620B  73.5 62 8.5 55.5 4.7 76.3 18.2 Standard type
Floating shaft seal R0635   FSS-R0635   82.5 63.5 16 66.2 9.6 87.3 34.1 Standard type
Floating shaft seal R0640   FSS-R0640   78 64 12.5 67 8 84.3 27.5 Standard type
Floating shaft seal R0690   FSS-R0690   84.5 69 12.5 72 8 89 27 Standard type
Floating shaft seal R0710   FSS-R0710   90 72 14.5 76.5 9 95.5 32 Standard type
Floating shaft seal R0720B FSS-R0720B  80 71.5 6.5 74 4 83 13 Standard type
Floating shaft seal R0730   FSS-R0730   92 73 15.9 76 9.5 96.9 34.5 Standard type
Floating shaft seal R0730B FSS-R0730B  91.5 72 18.1 76 9.5 96.5 35.5 Standard type
Floating shaft seal R0737   FSS-R0737   86.8 73.7 10.8 75.8 7 91.6 24.1 Standard type
Floating shaft seal R0770   FSS-R0770   94 77 14.5 80 9.3 100.8 33.1 Standard type
Floating shaft seal R0770B FSS-R0770B  87.2 77 7 80 4.5 91 14.5 Standard type
Floating shaft seal R0810   FSS-R0810   100 80 14.5 86 9.2 105 33.5 Standard type
Floating shaft seal R0850   FSS-R0850   104.3 85 16 88 9.2 107.4 33 Standard type
Floating shaft seal R0880B FSS-R0880B  97 88.5 6.3 87 4 100 12.6 Standard type
Floating shaft seal R0900A   FSS-R0900A   105 90 13 92.5 6.3 107.5 26.4 Standard type
Floating shaft seal R0900B   FSS-R0900B   101.5 90 10 94 5.7 107 20.2 Standard type
Floating shaft seal R0905   FSS-R0905   109.6 90.5 16 93 9.5 114.2 33.2 Standard type
Floating shaft seal R0920   FSS-R0920   109 92 11 96 7 114.1 25 Standard type
Floating shaft seal R0935   FSS-R0935   107 93.5 11 96 7 112 34.4 Standard type
Floating shaft seal R0950   FSS-R0950   114 95 16 99 9.5 119.5 34.5 Standard type
Floating shaft seal R1000   FSS-R1000   119.1 100 16 102 9.3 123.8 34.7 Standard type
Floating shaft seal R1010   FSS-R1010   120 101 15.1 106.5 9 125 32.8 Standard type
Floating shaft seal R1020C   FSS-R1020C   122 102 16.5 105 10 127 34.5 Standard type
Floating shaft seal R1039   FSS-R1039   117 103.9 11 105 7 122 23.4 Standard type
Floating shaft seal R1042   FSS-R1042   122 104.1 11 110 7 126 23 Standard type
Floating shaft seal R1090   FSS-R1090   132.2 109 16 117 9.4 137 32.7 Standard type
Floating shaft seal R1100A   FSS-R1100A   128 110 16 114 9 134 33.2 Standard type
Floating shaft seal R1100B   FSS-R1100B   126.7 109 16 113 10 133 36.2 Standard type
Floating shaft seal R1150   FSS-R1150   137 115 15.5 123 9 142 32.6 Standard type
Floating shaft seal R1200   FSS-R1200   142.3 120 18 126 11.2 149.5 36 Standard type
Floating shaft seal R1240   FSS-R1240   141 124 11 130 7 146 34.8 Standard type
Floating shaft seal R1250   FSS-R1250   143.5 126 15.7 128 9.5 148.5 32.5 Standard type
Floating shaft seal R1270A   FSS-R1270A   146.5 127 16 128 9.5 151.2 34.5 Standard type
Floating shaft seal R1270B   FSS-R1270B   141 127 12.7 127.5 6.2 114.1 26 Standard type
Floating shaft seal R1300   FSS-R1300   151 130 16 137 9.2 156.3 34.3 Standard type
Floating shaft seal R1360   FSS-R1360   151 136 14 139 9.6 159 30 Standard type
Floating shaft seal R1370   FSS-R1370   153.5 137 15.5 139 9.6 162.4 31 Standard type
Floating shaft seal R1430   FSS-R1430   156.9 142.7 12.7 142.5 6.2 160.5 26.2 Standard type
Floating shaft seal R1460   FSS-R1460   172 146 19 147.3 12.7 177.2 41 Standard type
Floating shaft seal R1470   FSS-R1470   169.5 148 17.2 155 9.3 175 33.8 Standard type
Floating shaft seal R1480   FSS-R1480   170.5 148 16 155 9.3 176.5 32 Standard type
Floating shaft seal R1500   FSS-R1500   172 150 20 157 10.8 179 41 Standard type
Floating shaft seal R1540   FSS-R1540   168.1 153.9 12.7 154.3 6.3 171.2 26 Standard type
Floating shaft seal R1550   FSS-R1550   177 155 13.5 160 8 178 27 Standard type
Floating shaft seal R1600   FSS-R1600   180 159 16 166 9 186 31 Standard type
Floating shaft seal R1630   FSS-R1630   191 163 19 167 12.7 196 41 Standard type
Floating shaft seal R1630T   FSS-R1630T   190 163 19 137 12.7 197.2 41.7 Standard type
Floating shaft seal R1635   FSS-R1635   191 163 23.3 167 12.7 197 49 Standard type
Floating shaft seal R1650   FSS-R1650   183.5 165 14.6 159 8.5 187.3 29 Standard type
Floating shaft seal R1710   FSS-R1710   193 171 13.5 176 8 194.5 27 Standard type
Floating shaft seal R1760   FSS-R1760   195 176 14.2 180 8.4 201 29 Standard type
Floating shaft seal R1780   FSS-R1780   200 178 19 183 13 211 39 Standard type
Floating shaft seal R1820   FSS-R1820   210 182 19 184 12.7 216 41.3 Standard type
Floating shaft seal R1821   FSS-R1821   210 182 23 184 12.7 215.4 51 Standard type
Floating shaft seal R1880   FSS-R1880   205 188 14 190.2 8.5 211 28 Standard type
Floating shaft seal R1900   FSS-R1900   216 290 23 198 12 224 46.5 Standard type
Floating shaft seal R1910   FSS-R1910   210 191 14 196 8.5 215 28 Standard type
Floating shaft seal R1920   FSS-R1920   215 192 16.5 194.5 10.3 221 35 Standard type
Floating shaft seal R2000   FSS-R2000   228.5 200 18.5 205 13 235 40 Standard type
Floating shaft seal R2040   FSS-R2040   222 204 13.3 208 6.2 225 26 Standard type
Floating shaft seal R2050   FSS-R2050   227 205 15.5 210 9.5 231 31 Standard type
Floating shaft seal R2090   FSS-R2090   234 209 21 215 13 243.5 46.5 Standard type
Floating shaft seal R2200   FSS-R2200   246 220 18 205 13 250.3 37 Standard type
Floating shaft seal R2230A   FSS-R2230A   251.4 223.5 19 225 12.7 257 42.3 Standard type
Floating shaft seal R2230B   FSS-R2230B   251.4 223.5 22.2 225 12.7 256 48 Standard type
Floating shaft seal R2250   FSS-R2250   252 225 19 230 12 258.3 41.5 Standard type
Floating shaft seal R2270   FSS-R2270   255 227 16 234 10.5 260 33 Standard type
Floating shaft seal R2300   FSS-R2300   260 230 19 242 11 264.4 40 Standard type
Floating shaft seal R2320   FSS-R2320   260.6 232.6 16 240 10.5 265 33 Standard type
Floating shaft seal R2350   FSS-R2350   260 235 18 242 11 265 38 Standard type
Floating shaft seal R2390   FSS-R2390   268.5 239 21 248.5 12 274.5 45 Standard type
Floating shaft seal R2500   FSS-R2500   277.4 250 21.5 254 12.7 285 43 Standard type
Floating shaft seal R2520   FSS-R2520   280 252 19 254 12.7 286 42 Standard type
Floating shaft seal R2600   FSS-R2600   288 260 20 266 12 294.5 43.2 Standard type
Floating shaft seal R2645   FSS-R2645   293 265 23 265 12.7 298.5 50.6 Standard type
Floating shaft seal R2650   FSS-R2650   293 265 19 265 12.7 298.3 42 Standard type
Floating shaft seal R2750   FSS-R2750   303 275 19 276 12.7 308.4 42 Standard type
Floating shaft seal R2755   FSS-R2755   310 277.5 21 278 12.2 310 46.3 Standard type
Floating shaft seal R2770   FSS-R2770   303 277 14.5 285 10.5 308.5 30 Standard type
Floating shaft seal R2780   FSS-R2780   310.3 278 19 284 12.5 316 41 Standard type
Floating shaft seal R2950   FSS-R2950   328 295 20 304 12.5 332 42 Standard type
Floating shaft seal R3000   FSS-R3000   328 298 21 298 12.2 333 45.5 Standard type
Floating shaft seal R3000B   FSS-R3000B   328 300 20 301 12.5 333 40 Standard type
Floating shaft seal R3003   FSS-R3003   325 300 19 305 12.7 335.7 41 Standard type
Floating shaft seal R3030   FSS-R3030   328 303 19 305 12.7 334 40 Standard type
Floating shaft seal R3040   FSS-R3040   334 304 19 310 12.5 339 38 Standard type
Floating shaft seal R3180   FSS-R3180   346.4 318.5 19 318 12.7 352 41 Standard type
Floating shaft seal R3190   FSS-R3190   340.5 319.5 19.2 321 12.5 352 40 Standard type
Floating shaft seal R3190B   FSS-R3190B   346.4 318.5 23 315 12.7 353 49 Standard type
Floating shaft seal R3400   FSS-R3400   368 338 20 345 12 374 44.8 Standard type
Floating shaft seal R3510   FSS-R3510   375 351 19 356 12.5 385 38 Standard type
Floating shaft seal R3660   FSS-R3660   394.4 366.5 19 359.6 12.7 400.5 42 Standard type
Floating shaft seal R3800   FSS-R3800   405 380 20 378 12 412 42 Standard type
Floating shaft seal R4290   FSS-R4290   457.2 429 19 420 12.7 464.4 42 Standard type
Floating shaft seal R4310   FSS-R4310   456.5 431 19 421 12.7 463 40.4 Standard type
Floating shaft seal R4485   FSS-R4485   482 448 20 458 12.5 487 44 Standard type
Floating shaft seal R5000   FSS-R5000   527 500 21.7 502 12.7 534 48 Standard type
Floating shaft seal R5050   FSS-R5050   533.4 505.4 21.8 493 12.7 539.5 51 Standard type
Floating shaft seal R5080   FSS-R5080   548.5 507 31 510 18 554 64 Standard type
Floating shaft seal R6667   FSS-R6667   700 667 22.2 680 12.7 705.5 48 Standard type
Floating shaft seal R0545X   FSS-R0545X   70.5 53.7 21.5         X, Y type
Floating shaft seal R0545Y   FSS-R0545Y   70.5 53.7 10         X, Y type
Floating shaft seal R0665X   FSS-R0665X   82.2 66.5 20.5         X, Y type
Floating shaft seal R0665Y   FSS-R0665Y   82.2 66.5 10.5         X, Y type
Floating shaft seal R0760X   FSS-R0760X   93 76 22         X, Y type
Floating shaft seal R0760Y   FSS-R0760Y   93 76 10.5         X, Y type
Floating shaft seal R0820X   FSS-R0820X   99 82 22         X, Y type
Floating shaft seal R0820Y   FSS-R0820Y   99 22 10.5         X, Y type
Floating shaft seal R1080X   FSS-R1080X   125 108 21.5         X, Y type
Floating shaft seal R1080Y   FSS-R1080Y   125 108 10.5         X, Y type
Floating shaft seal R0480L   FSS-R0480L   62.1 47.1 10         L type
Floating shaft seal R0505L   FSS-R0505L   56 50.5 9.5         L type
Floating shaft seal R0540L   FSS-R0540L   72 54 10         L type
Floating shaft seal R0580L   FSS-R0580L   80 59 10         L type
Floating shaft seal R0670L   FSS-R0670L   84 66.9 11.6         L type
Floating shaft seal R0730L   FSS-R0730L   93 73.5 10         L type
Floating shaft seal R1050L   FSS-R1050L   124 105 10         L type
Floating shaft seal R1240L   FSS-R1240L   144 124 16         L type
Floating shaft seal R2000L   FSS-R2000L   229 200 18         L type
Floating shaft seal R2410L   FSS-R2410L   273 241 18.3         L type
Floating shaft seal R2470L   FSS-R2470L   270 247 21         L type
SEALTECH VIETNAM

Sealtech Vietnam

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Language
 
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Nhi
ĐT: 0913 914 018
Email: nhi.nguyen@sealtech.vn

Mr. Long
ĐT: 0918 834 615
Email: long.nguyen@sealtech.vn


LƯỢT TRUY CẬP

Đăng ký email
Tags
OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 DH-05 143x151x5/7 Service Kit Power Module VA 13 OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 RTJ RX-57 VALFLON Envelope Gasket 196118 OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 O-ring 336.00*3.50mm PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 Keo Silicone Apollo Sealant A1 Keo Silicone Apollo Sealant A6 11BQ30 101832 Teflon oil seal ron cao su PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 keo silicone masters MA600 Gasket NBR keo silicone masters MA200 Ron mặt bích NBR Gioăng mặt bích JIS gioang cao su epdm Keo Silicone Apollo Sealant A3 OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 Gasket EPDM/PTFE DN500 Ron mặt bích Keo Silicone Apollo Sealant A2 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x BACKING RING FLANGE OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 Keo Silicone Apollo Sealant A5 cao su EPDM OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 Gioăng mặt bích DIN Gioăng mặt bích PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 gioăng cao su Gasket EPDM/PTFE DN600 O-ring Gioăng mặt bích ANSI OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 DH-03 50x58x5/6.5 V-ring SKF OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 Bóng cao tần OIL SEAL NBR 250X280X16 SA OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 O-ring 335.00*3.50mm gioang cao su 3232-0008-14 RTJ gasket RX-57 keo silicone masters MA300 OIL SEAL NBR 65X100X12 TC gasket valqua Phốt cơ khí Phốt dầu NOK X-ring 120.02x6.99 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 OIL SEAL NBR 17X24X5 SC Dây tết chèn OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 V-ring seals RTJ RX-86 Gioăng mặt bích NBR phớt chặn bụi 11BQ28 UN 125x140x13/14 UN 125x140x12/13 V-ring Forsheda oil seal NOK OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 gasket epdm PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 X-ring 308.37x5.33 oring keo silicone masters MA500 OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x RTJ gasket