Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Compressed Non-Asbestos Fiber gasket

VALQUA No. Product name Temperature (°C) Pressure (MPa) Product Summary
GF300 BLACKHYPER -200—300 3.5 High temperature black sheet gasket using PTFE as a binder
SF300 WHITEHYPER -200—300 3.5 High temperature white sheet gasket using PTFE as a binder
MF300 BRIGHTHYPER -200—300 3.5 White sheet gasket using PTFE as a binder applicable for high temperatures and a broad range of uses
6502 BLACKSUPER -50—214® 3 Black Compressed Fiber Sheet with enhanced heat resistance
6500 Compressed Non-Asbestos Fiber Sheet for general use -50—183® 3 Compressed Fiber Sheet for general use
6500AC Anti-corrosion Compressed Non-Asbestos Fiber Sheet -50—183® 3 Anti-corrosion Compressed Fiber Sheet
6503 White Compressed Non-Asbestos Fiber Sheet for general use -50—214® 3 White Compressed Fiber Sheet with enhanced heat resistance
6503AC Anti-corrosion white Compressed Non-Asbestos Fiber Sheet -50—214® 3 Anti-corrosion white Compressed Fiber Sheet with enhanced heat resistance
8590TN NONASUPER -200—450 JIS10K JPI Class 150 An alternative to a high temperature Compressed Fiber Sheet that functions with a low clamp load

 

Language
 
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Long
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Lien
ĐT: 0906 647 099
Email: lien@sealtech.vn


SUPPORT

CN Mỹ Xuân - BRVT

Mr. Thịnh (CN BR-VT)

ĐT: 0984 80 70 71

Email: thinh.nt@sealtech.vn

Đăng ký email
Tags
OIL SEAL NBR 25.4X44.45X9.52 T OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 OIL SEAL NBR 28.58X41.28X9.53 114013 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 OIL SEAL NBR 20X30X5 TC UN 125x140x13/14 OIL SEAL NBR 31.75X50.8X9.53 T OIL SEAL NBR 39.7X53.97X9.53 T oil seal NOK OIL SEAL NBR 23.83X41.28X7.95 OIL SEAL NBR 28.58X38.1X6.35 T V-ring seals OIL SEAL NBR 31.75X44.45X9.53 OIL SEAL NBR 28.58X52.4X11.51 Keo Silicone Apollo Sealant A5 OIL SEAL NBR 65X100X12 TC phớt chặn bụi OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 OIL SEAL NBR 35X55X7 TC PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 101832 OIL SEAL NBR 15.88X34.92X6.35 gasket valqua OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 OIL SEAL NBR 15.88X28.58X6.35 OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 Keo Silicone Apollo Sealant A1 OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 O-ring 336.00*3.50mm UN 125x140x12/13 Keo Silicone Apollo Sealant A2 OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 Phốt dầu NOK OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 OIL SEAL NBR 32X55X9 TC OIL SEAL NBR 28.58X52.4X9.53 S OIL SEAL NBR 250X280X16 SA keo silicone masters MA600 OIL SEAL NBR 22.23X34.93X6.35 OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 OIL SEAL NBR 20.65X38.1X6.35 S 108530 Keo Silicone Apollo Sealant A3 OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 V-ring SKF PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 keo silicone masters MA500 V-ring Forsheda PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x X-ring 120.02x6.99 OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T O-ring DH-03 50x58x5/6.5 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x DH-05 143x151x5/7 OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 keo silicone masters MA300 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x 11BQ30 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 196118 OIL SEAL NBR 42.88X55.58X4.78 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x OIL SEAL NBR 31.75X47.63X6.35 OIL SEAL NBR 22.23X33.35X6.35 104960 Keo Silicone Apollo Sealant A6 11BQ28 X-ring 308.37x5.33 oring OIL SEAL NBR 17X24X5 SC Dây tết chèn OIL SEAL NBR 30.18X47.63X7.95 VALFLON Envelope Gasket O-ring 335.00*3.50mm OIL SEAL NBR 17.48X28.58X6.35 keo silicone masters MA200 OIL SEAL NBR 31.75X55.58X11.13 OIL SEAL NBR 30.18X42.88X9.53

Sealtech Vietnam

<script type="text/javascript"> /* */ <script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> <script>