Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Compressed Non-Asbestos Fiber gasket

VALQUA No. Product name Temperature (°C) Pressure (MPa) Product Summary
GF300 BLACKHYPER -200—300 3.5 High temperature black sheet gasket using PTFE as a binder
SF300 WHITEHYPER -200—300 3.5 High temperature white sheet gasket using PTFE as a binder
MF300 BRIGHTHYPER -200—300 3.5 White sheet gasket using PTFE as a binder applicable for high temperatures and a broad range of uses
6502 BLACKSUPER -50—214® 3 Black Compressed Fiber Sheet with enhanced heat resistance
6500 Compressed Non-Asbestos Fiber Sheet for general use -50—183® 3 Compressed Fiber Sheet for general use
6500AC Anti-corrosion Compressed Non-Asbestos Fiber Sheet -50—183® 3 Anti-corrosion Compressed Fiber Sheet
6503 White Compressed Non-Asbestos Fiber Sheet for general use -50—214® 3 White Compressed Fiber Sheet with enhanced heat resistance
6503AC Anti-corrosion white Compressed Non-Asbestos Fiber Sheet -50—214® 3 Anti-corrosion white Compressed Fiber Sheet with enhanced heat resistance
8590TN NONASUPER -200—450 JIS10K JPI Class 150 An alternative to a high temperature Compressed Fiber Sheet that functions with a low clamp load

 

Language
 
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Long
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Lien
ĐT: 0906 647 099
Email: lien@sealtech.vn


SUPPORT

CN Mỹ Xuân - BRVT

Mr. Thịnh (CN BR-VT)

ĐT: 0984 80 70 71

Email: thinh.nt@sealtech.vn

Đăng ký email
Tags
Keo Silicone Apollo Sealant A3 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X6.35 OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 X-ring 120.02x6.99 O-ring OIL SEAL NBR 30.18X42.88X9.53 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 OIL SEAL NBR 22.23X34.93X6.35 UN 125x140x13/14 oring OIL SEAL NBR 250X280X16 SA OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 OIL SEAL NBR 15.88X28.58X6.35 O-ring 335.00*3.50mm OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 keo silicone masters MA200 gasket valqua OIL SEAL NBR 31.75X47.63X6.35 phớt chặn bụi OIL SEAL NBR 25.4X44.45X9.52 T VALFLON Envelope Gasket PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 OIL SEAL NBR 32X55X9 TC DH-05 143x151x5/7 OIL SEAL NBR 35X55X7 TC OIL SEAL NBR 22.23X33.35X6.35 OIL SEAL NBR 31.75X44.45X9.53 oil seal NOK OIL SEAL NBR 23.83X41.28X7.95 keo silicone masters MA500 Keo Silicone Apollo Sealant A2 OIL SEAL NBR 28.58X52.4X11.51 OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 Keo Silicone Apollo Sealant A5 DH-03 50x58x5/6.5 Keo Silicone Apollo Sealant A6 V-ring SKF OIL SEAL NBR 15.88X34.92X6.35 OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 keo silicone masters MA300 V-ring Forsheda PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x OIL SEAL NBR 42.88X55.58X4.78 OIL SEAL NBR 28.58X41.28X9.53 V-ring seals Dây tết chèn 108530 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 OIL SEAL NBR 20.65X38.1X6.35 S Keo Silicone Apollo Sealant A1 OIL SEAL NBR 31.75X55.58X11.13 OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 OIL SEAL NBR 20X30X5 TC 104960 OIL SEAL NBR 30.18X47.63X7.95 O-ring 336.00*3.50mm PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 keo silicone masters MA600 OIL SEAL NBR 65X100X12 TC 196118 OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 X-ring 308.37x5.33 11BQ30 OIL SEAL NBR 31.75X50.8X9.53 T PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x 11BQ28 Phốt dầu NOK OIL SEAL NBR 28.58X38.1X6.35 T 114013 OIL SEAL NBR 39.7X53.97X9.53 T OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x OIL SEAL NBR 17X24X5 SC PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 UN 125x140x12/13 OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 OIL SEAL NBR 28.58X52.4X9.53 S 101832

Sealtech Vietnam

<script type="text/javascript"> /* */ <script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> <script>