Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Chemical Liquid Valves/Fittings & Needle Valves/Tubing

Language
 
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Long
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Lien
ĐT: 0906 647 099
Email: lien@sealtech.vn


SUPPORT

CN Mỹ Xuân - BRVT

Mr. Thịnh (CN BR-VT)

ĐT: 0984 80 70 71

Email: thinh.nt@sealtech.vn

Đăng ký email
Tags
OIL SEAL NBR 65X100X12 TC PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 Keo Silicone Apollo Sealant A2 V-ring seals Phốt dầu NOK 114013 OIL SEAL NBR 22.23X33.35X6.35 OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 O-ring 335.00*3.50mm OIL SEAL NBR 42.88X55.58X4.78 UN 125x140x13/14 OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 101832 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 OIL SEAL NBR 32X55X9 TC OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 OIL SEAL NBR 250X280X16 SA oil seal NOK OIL SEAL NBR 25.4X44.45X9.52 T phớt chặn bụi OIL SEAL NBR 31.75X44.45X9.53 UN 125x140x12/13 keo silicone masters MA600 OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 oring OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 V-ring SKF 11BQ28 Keo Silicone Apollo Sealant A3 OIL SEAL NBR 20X30X5 TC OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X6.35 OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T OIL SEAL NBR 28.58X52.4X11.51 OIL SEAL NBR 28.58X52.4X9.53 S OIL SEAL NBR 31.75X55.58X11.13 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 OIL SEAL NBR 20.65X38.1X6.35 S OIL SEAL NBR 30.18X47.63X7.95 OIL SEAL NBR 15.88X28.58X6.35 OIL SEAL NBR 23.83X41.28X7.95 OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 Keo Silicone Apollo Sealant A5 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x OIL SEAL NBR 39.7X53.97X9.53 T PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 11BQ30 OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 OIL SEAL NBR 22.23X34.93X6.35 keo silicone masters MA300 Keo Silicone Apollo Sealant A1 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x OIL SEAL NBR 35X55X7 TC OIL SEAL NBR 17X24X5 SC OIL SEAL NBR 31.75X50.8X9.53 T O-ring 336.00*3.50mm PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 X-ring 120.02x6.99 DH-05 143x151x5/7 Dây tết chèn OIL SEAL NBR 15.88X34.92X6.35 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x OIL SEAL NBR 28.58X38.1X6.35 T X-ring 308.37x5.33 keo silicone masters MA200 108530 O-ring OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 OIL SEAL NBR 30.18X42.88X9.53 DH-03 50x58x5/6.5 keo silicone masters MA500 OIL SEAL NBR 28.58X41.28X9.53 VALFLON Envelope Gasket OIL SEAL NBR 31.75X47.63X6.35 Keo Silicone Apollo Sealant A6 gasket valqua V-ring Forsheda 196118 104960 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95

Sealtech Vietnam

<script type="text/javascript"> /* */ <script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> <script>