Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

Chemical Liquid Valves/Fittings & Needle Valves/Tubing

Language
 
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Long
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Lien
ĐT: 0906 647 099
Email: lien@sealtech.vn


SUPPORT

CN Mỹ Xuân - BRVT

Mr. Thịnh (CN BR-VT)

ĐT: 0984 80 70 71

Email: thinh.nt@sealtech.vn

Đăng ký email
Tags
O-ring 336.00*3.50mm keo silicone masters MA500 UN 125x140x12/13 101832 196118 OIL SEAL NBR 31.75X44.45X9.53 phớt chặn bụi DH-05 143x151x5/7 Keo Silicone Apollo Sealant A3 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. OIL SEAL NBR 28.58X38.1X6.35 T OIL SEAL NBR 65X100X12 TC PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 OIL SEAL NBR 35X55X7 TC gasket valqua PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 OIL SEAL NBR 28.58X52.4X11.51 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x Keo Silicone Apollo Sealant A5 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 V-ring seals PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x OIL SEAL NBR 23.83X41.28X7.95 V-ring SKF OIL SEAL NBR 250X280X16 SA V-ring Forsheda OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 UN 125x140x13/14 OIL SEAL NBR 25.4X44.45X9.52 T PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x 11BQ30 OIL SEAL NBR 30.18X42.88X9.53 OIL SEAL NBR 17X24X5 SC keo silicone masters MA300 O-ring oil seal NOK OIL SEAL NBR 28.58X41.28X9.53 OIL SEAL NBR 20X30X5 TC oring OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 OIL SEAL NBR 22.23X34.93X6.35 114013 VALFLON Envelope Gasket 11BQ28 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X6.35 OIL SEAL NBR 31.75X47.63X6.35 OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 OIL SEAL NBR 22.23X33.35X6.35 OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 OIL SEAL NBR 28.58X52.4X9.53 S PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x DH-03 50x58x5/6.5 OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 Keo Silicone Apollo Sealant A2 Dây tết chèn Keo Silicone Apollo Sealant A1 OIL SEAL NBR 15.88X34.92X6.35 OIL SEAL NBR 15.88X28.58X6.35 OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 keo silicone masters MA600 O-ring 335.00*3.50mm keo silicone masters MA200 OIL SEAL NBR 42.88X55.58X4.78 OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 OIL SEAL NBR 31.75X55.58X11.13 OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7 OIL SEAL NBR 32X55X9 TC OIL SEAL NBR 39.7X53.97X9.53 T OIL SEAL NBR 20.65X38.1X6.35 S 108530 Keo Silicone Apollo Sealant A6 104960 OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 Phốt dầu NOK X-ring 120.02x6.99 OIL SEAL NBR 31.75X50.8X9.53 T OIL SEAL NBR 30.18X47.63X7.95 X-ring 308.37x5.33

Sealtech Vietnam

<script type="text/javascript"> /* */ <script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> <script>