Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất

www.sealtech.vn

Sắp xếp theo:

BEARING TAPE

    #P/N                              Description       Width     Thickness
17N210TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 3.2 1.5
17N210TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 3.2 1.5
17N220TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 4.2 1.5
17N410TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 4.2 2.5
17N310TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 4.2 2
17N220TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 4.2 1.5
17N410TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 4.2 2.5
17N310TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 4.2 2
17N415TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 5.7 2.5
17N315TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 5.7 2
17N225TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 5.7 1.5
17N415TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 5.7 2.5
17N315TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 5.7 2
17N225TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 5.7 1.5
17N230TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 6.3 1.5
17N320TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 6.3 2
17N230TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 6.3 1.5
17N420TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 6.3 2.5
17N320TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 6.3 2
17N230TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 6.3 1.5
17N330TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 8.1 2
17N240TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 8.1 1.5
17N430TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 8.1 2.5
17N330TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 8.1 2
17N240TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 8.1 1.5
17N430TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 8.1 2.5
17N440TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 9.7 2.5
17N530TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 9.7 3
17N340TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 9.7 2
17N250TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 9.7 1.5
17N340TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 9.7 2
17N250TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 9.7 1.5
17N440TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 9.7 2.5
17N340TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 9.7 2
17N345TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 12 2
17N445TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 12 2.5
17N345TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 12 2
17N445TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 12 2.5
17N450TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 12.7 2.5
17N540TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 12.7 3
17N540TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 12.7 3
17N450TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 12.7 2.5
17N350TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 15 2
17N460TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 15 2.5
17N260TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 15 1.5
17N550TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 15 3
17N260TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 15 1.5
17N550TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 15 3
17N350TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 15 2
17N460TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 15 2.5
17N360TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 20 2
17N470TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 20 2.5
17N560TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 20 3
17N560TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 20 3
17N360TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 20 2
17N470TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 20 2.5
17N480TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 25 2.5
17N270TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 25 1.5
17N370TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 25 2
17N480TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 25 2.5
17N370TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 25 2
17N480TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 25 2.5
17N570TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 25 3
17N270TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 25 1.5
17N580TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 30 3
17N380TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 30 2
17N490TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 30 2.5
17N380TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 30 2
17N490TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 30 2.5
17N580TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 30 3
17N500TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 35 2.5
17N585TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 35 3
17N585TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 35 3
17N500TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 35 2.5
17N510TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 40 2.5
17N590TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 40 3
17N510TV PTFE BEARING TAPE BRONZE 40 2.5
17N510TM PTFE BEARING TAPE BRONZE 40 2.5
Language
 
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
Fanpage

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Long
ĐT: 0949 265 720
Email: info@sealtech.vn

Ms. Lien
ĐT: 0906 647 099
Email: lien@sealtech.vn


SUPPORT

CN Mỹ Xuân - BRVT

Mr. Thịnh (CN BR-VT)

ĐT: 0984 80 70 71

Email: thinh.nt@sealtech.vn

Đăng ký email
Tags
Phốt dầu NOK OIL SEAL NBR 53.98X69.85X9.53 OIL SEAL NBR 28.58X38.1X6.35 T keo silicone masters MA300 OIL SEAL NBR 44.45X61.93X7.95 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12. OIL SEAL NBR 32X55X9 TC OIL SEAL NBR 31.75X55.58X11.13 DH-03 50x58x5/6.5 OIL SEAL NBR 28.58X41.28X9.53 OIL SEAL NBR 17X24X5 SC OIL SEAL NBR 250X280X16 SA Keo Silicone Apollo Sealant A6 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 5.7 OIL SEAL NBR 20X30X5 TC V-ring seals 11BQ28 keo silicone masters MA500 OIL SEAL NBR 47.63X68.28X9.53 X-ring 308.37x5.33 oring OIL SEAL NBR 95.25X120.65X12.7 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 9.7 OIL SEAL NBR 28.58X52.4X11.51 OIL SEAL NBR 15.88X28.58X6.35 DH-05 143x151x5/7 oil seal NOK gasket valqua PTFE BEARING TAPE BRONZE - 15x OIL SEAL NBR 31.75X50.8X9.53 T UN 125x140x12/13 V-ring Forsheda OIL SEAL NBR 30.18X47.63X7.95 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X6.35 OIL SEAL NBR 39.7X53.97X9.53 T PTFE BEARING TAPE BRONZE - 6.3 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 25x OIL SEAL NBR 31.75X57.15X6.35 196118 OIL SEAL NBR 42.88X55.58X4.78 OIL SEAL NBR 30.18X42.88X9.53 Keo Silicone Apollo Sealant A1 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 12x OIL SEAL NBR 15.88X34.92X6.35 O-ring 335.00*3.50mm OIL SEAL NBR 12.7X28.58X6.35 T OIL SEAL NBR 22.23X34.93X6.35 keo silicone masters MA200 OIL SEAL NBR 41.28X60.33X9.53 OIL SEAL NBR 11.13X22.23X6.35 104960 Keo Silicone Apollo Sealant A2 OIL SEAL NBR 98.43X136.53X12.7 OIL SEAL NBR 28.58X52.4X9.53 S V-ring SKF UN 125x140x13/14 Keo Silicone Apollo Sealant A3 OIL SEAL NBR 35X55X7 TC Keo Silicone Apollo Sealant A5 Dây tết chèn OIL SEAL NBR 73.02X92.07X9.52 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 35x keo silicone masters MA600 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 30x OIL SEAL NBR 20.65X38.1X6.35 S OIL SEAL NBR 114.3X139.7X12.7 OIL SEAL NBR 31.75X44.45X9.53 OIL SEAL NBR 17.48X28.58X7.95 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 4.2 11BQ30 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 20x OIL SEAL NBR 47.63X66.68X7.95 PTFE BEARING TAPE BRONZE - 8.1 108530 O-ring 336.00*3.50mm 101832 OIL SEAL NBR 23.83X41.28X7.95 114013 OIL SEAL NBR 22.23X33.35X6.35 OIL SEAL NBR 203.2X241.3X12.7 VALFLON Envelope Gasket OIL SEAL NBR 31.75X53.97X6.35 O-ring OIL SEAL NBR 65X100X12 TC OIL SEAL NBR 31.75X47.63X6.35 phớt chặn bụi X-ring 120.02x6.99 OIL SEAL NBR 25.4X44.45X9.52 T OIL SEAL NBR 47.63X69.85X12.7

Sealtech Vietnam

<script type="text/javascript"> /* */ <script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> <script>